CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Salix babylonica - vrba babylónská

Taxon - Odkazy a literatura

druh

vrba babylónská
Salix babylonica L.

 
 
Záznam 1 až 5 z 5  
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Salix babylonica L.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Salix babylonica L.]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Salix babylonica L.]
Datum citace: 18. srpen 2019
 
 
Záznam 1 až 5 z 5  

Nastavení