CZ EN
HLEDAT  

Taxon - Odkazy a literatura

 
 
Záznam 1 až 3 z 3  
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Dactylorhiza × jestrebinensis Businský]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Dactylorhiza × jestrebinensis Businský]
Datum citace: 26. květen 2019
 
 
Záznam 1 až 3 z 3  

Nastavení