CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Dactylorhiza × aschersoniana - prstnatec Aschersonův

Taxon - Odkazy a literatura

hybrid

prstnatec Aschersonův
Dactylorhiza × aschersoniana (Hausskn.) Borsos & Soó

 
 
Záznam 1 až 4 z 4  
CZ Portál informačního systému ochrany přírody (ISOP) [36511]

Portál informačního systému ochrany přírody (ISOP) [http://portal.nature.cz] [jako Dactylorhiza × aschersoniana (Halácsy) Borsos et Soó]
Datum citace: 12. leden 2014
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Dactylorhiza × aschersoniana (Halácsy) Borsos et Soó]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Dactylorhiza × aschersoniana (Halácsy) Borsos et Soó]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Dactylorhiza × aschersoniana (Hausskn.) Borsos et Soó]
Datum citace: 1. říjen 2014
 
 
Záznam 1 až 4 z 4  

Nastavení