CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Trifolium resupinatum var. majus - jetel zvrácený větší

Taxon - Odkazy a literatura

varieta

jetel zvrácený větší
Trifolium resupinatum var. majus Boiss.

 
 
Záznam 1 až 4 z 4  
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Trifolium resupinatum var. majus Boiss.]
Datum citace: 26. květen 2019
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Trifolium resupinatum var. majus Boiss.]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Trifolium resupinatum var. majus Boiss.]
Datum citace: 18. srpen 2019
 
 
Záznam 1 až 4 z 4  

Nastavení