CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Tricholomataceae - čirůvkovité

Zpracované profily taxonů

čeleď

čirůvkovité
Tricholomataceae

 
 
Záznam 1 až 31 z 31  
Arrhenia retiruga (Bull.) Redhead - mecháček síťnatý
Clitocybe connata (Schumach.) Gillet - strmělka srostlá
Clitocybe fuligineipes Métrod - strmělka tmavonohá
Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. - strmělka mlženka
Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm. - strmělka listomilná
Clitocybe sinopica (Fr.) P. Kumm. - strmělka štěničná
Dermoloma cuneifolium (Fr.) Singer ex Bon - čirůvečka klínolupenná
Infundibulicybe costata (Kühner & Romagn.) Harmaja - strmělka žebernatá
Lepista flaccida (Sowerby) Pat. - strmělka přehrnutá
Lepista nuda (Bull.) Cooke - čirůvka fialová
Lepista panaeolus (Fr.) P. Karst.
Lepista saeva (Fr.) P.D. Orton - čirůvka dvoubarvá
Lepista sordida (Schumach.) Singer - čirůvka špinavá
Melanoleuca brevipes (Bull.) Pat. - tmavobělka krátkonohá
Melanoleuca cognata (Fr.) Konrad & Maubl. - tmavobělka žlutavá
Melanoleuca grammopodia (Bull.) Murrill - tmavobělka rýhonohá
Melanoleuca verrucipes (Fr.) Singer - tmavobělka bradavčitá
Myxomphalia maura (Fr.) Hora - kalichovka spáleništní
Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer - hlíva hnízdovitá
Tricholoma (Fr.) Staude - čirůvka
Tricholoma aestuans (Fr.) Gill. - čirůvka sálající
Tricholoma argyraceum (Bull.) Gillet - čirůvka stříbrošedá
Tricholoma equestre (L.) P. Kumm. - čirůvka zelánka
Tricholoma fulvum (Fr.) Bigeard & H. Guill. - čirůvka žlutohnědá
Tricholoma populinum J. E. Lange - čirůvka topolová
Tricholoma portentosum (Fr.) Quél. - čirůvka havelka
Tricholoma psammopus (Kalchbr.) Quél. - čirůvka modřínová
Tricholoma saponaceum var. squamosum (Cooke) Rea - čirůvka mýdlová šupinatá
Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm. - čirůvka zemní
Tricholoma ustale (Fr.) P. Kumm. - čirůvka osmahlá
Tricholoma vaccinum (Schaeff.) P. Kumm. - čirůvka kravská
 
 
Záznam 1 až 31 z 31  

Nastavení