CZ EN
HLEDAT  

Taxon - Jména

 Vědecká jména
Asplenium trichomanes nothosubsp. lovisianum Jessen
- platné jméno [1] [2] [4] [5]
- platné jméno (jako Asplenium trichomanes nothosubsp. lovisianum S. Jess.) [3]
Aspelnium trichomanes subsp. hastatum × trichomanes subsp. quadrivalens

Odkazy a literatura

[1] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Asplenium trichomanes nothosubsp. lovisianum Jessen]
Datum citace: 21. listopad 2013
[3] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Asplenium trichomanes nothosubsp. lovisianum S. Jess.]
Datum citace: 2. říjen 2014
[4] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Asplenium trichomanes nothosubsp. lovisianum Jessen]
Datum citace: 26. květen 2019
[5] CZ EN Pladias [Asplenium trichomanes nothosubsp. lovisianum]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [jako Asplenium trichomanes nothosubsp. lovisianum]
Datum citace: 3. srpen 2020

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného).