CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Stipa pulcherrima - kavyl sličný

Taxon - Názvy

druh

kavyl sličný
Stipa pulcherrima K. Koch

 Vědecké názvy
Stipa pulcherrima K. Koch
- platné jméno [1] [2] [3] [4]
CZ Čeština
kavyl sličný
- hlavní jméno pro Stipa pulcherrima K. Koch [2] [4]
PL Polština
ostnica powabna
- zdroj dat [6]

Odkazy a literatura

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Stipa pulcherrima K. Koch]
Datum citace: 26. květen 2019
[2] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Stipa pulcherrima K. Koch]
Datum citace: 21. listopad 2013
[4] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Stipa pulcherrima K. Koch]
Datum citace: 18. srpen 2019
[6] pl.wikipedia.org/wiki

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného).