CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Agrostis capillaris - psineček obecný

Taxon - Jména

druh

psineček obecný
Agrostis capillaris L.

 Vědecká jména
Agrostis capillaris L.
- platné jméno [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Agrostis sylvatica Huds.
Agrostis tenuis Sibth.
Agrostis tenuis var. aristata (Parnell) Druce
Agrostis tenuis var. hispida (Willd.) Philipson
Agrostis tenuis var. pumila (L.) Druce
Agrostis vulgaris With.
EN Angličtina
Common Bent
- hlavní jméno pro Agrostis capillaris L. [2]
Bent Grass
- zdroj dat [12]
Brown-top Bent
- zdroj dat [13]
Browntop Bent
- zdroj dat [12]
Colonial Bent
Colonial Bentgrass
CZ Čeština
psineček obecný
- hlavní jméno pro Agrostis capillaris L. [3] [5]
psineček tenký
FR Francouzština
agrostide commune
HR Chorvatština
obična rosulja
IC Islandština
hálíngresi
DE Němčina
Rotes Straussgras
PL Polština
mietlica pospolita
RU Ruština
polevica volosovidnaja
SK Slovenština
psineček obyčajný

Odkazy a literatura

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Agrostis capillaris L.]
Datum citace: 26. květen 2019
[2] EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [jako Agrostis capillaris L.]
Datum citace: 11. květen 2012
[3] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Agrostis capillaris L.]
Datum citace: 21. listopad 2013
[5] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Agrostis capillaris L.]
Datum citace: 18. srpen 2019
[6] EN Pest Information Wiki [Agrostis_capillaris_(weed)]

Pest Information Wiki [http://wiki.pestinfo.org] [jako Agrostis capillaris L.]
Datum citace: 5. březen 2016
[12] Common names of Australian plants
[13] List of species in Mylor, Department of Environment and Heritage, South Australia

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného).

Jména (nepotvrzené) - 113