CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Orchis morio - vstavač kukačka

Taxon - Názvy

druh

vstavač kukačka
Orchis morio L.

 Vědecké názvy
Orchis morio L.
- platný název [1] [2] [3] [4] [5]
Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, A.M. Pridgeon & M.W. Chase
Orchis crenulata Gilib.
Orchis officinalis Salisb.
EN Angličtina
Green-winged Orchid
- hlavní název pro Orchis morio L. [2]
CZ Čeština
vstavač kukačka
- hlavní název pro Orchis morio L. [3]
vstavač obecný
vstavač ovčí
DK Dánština
Salep-gøgeurt
HR Chorvatština
mali kaćun
crni kaćun
kačunak
kukavica
obični kaćun
salep
PL Polština
storczyk samczy
- zdroj dat [6]
storczyk samiczy
- zdroj dat [6]
SK Slovenština
vstavač obyčajný

Odkazy a literatura

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Orchis morio L.]
[2] EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [jako Orchis morio L.]
Datum citace: 11. květen 2012
[3] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Orchis morio L.]
Datum citace: 21. listopad 2013
[5] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Orchis morio L.]
Datum citace: 19. září 2014
[6] pl.wikipedia.org/wiki

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k taxonu přidat název či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu názvu chybného).

Názvy (nepotvrzené) - 3