CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Epipactis albensis - kruštík polabský

Taxon - Názvy

druh

kruštík polabský
Epipactis albensis Nováková & Rydlo

 Vědecké názvy
Epipactis albensis Nováková & Rydlo
- platné jméno (jako Epipactis albensis Nováková et Rydlo) [1] [3] [4] [5]
- platné jméno [2]
CZ Čeština
kruštík polabský
- hlavní jméno pro Epipactis albensis Nováková et Rydlo [3] [5]
PL Polština
kruszczyk połabsk
- zdroj dat [7]

Odkazy a literatura

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Epipactis albensis Nováková et Rydlo]
Datum citace: 26. květen 2019
[2] EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [176012]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [jako Epipactis albensis Nováková & Rydlo]
Datum citace: 3. srpen 2018
[3] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Epipactis albensis Nováková et Rydlo]
Datum citace: 21. listopad 2013
[5] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Epipactis albensis Nováková et Rydlo]
Datum citace: 18. srpen 2019
[7] pl.wikipedia.org/wiki

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného).