CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Brachyscome iberidifolia - všelicha iberkolistá

Taxon - Názvy

druh

všelicha iberkolistá
Brachyscome iberidifolia Benth.

 Vědecké názvy
Brachyscome iberidifolia Benth.
- platné jméno [1] [2] [3] [4] [5]
Brachycome iberidifolia Benth.
EN Angličtina
Swan River Daisy
- hlavní jméno pro Brachyscome iberidifolia Benth. [2]
- zdroj dat [7]
CZ Čeština
všelicha iberkolistá
- hlavní jméno pro Brachyscome iberidifolia Benth. [3] [5]

Odkazy a literatura

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Brachyscome iberidifolia Benth.]
Datum citace: 26. květen 2019
[2] EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [jako Brachyscome iberidifolia Benth.]
Datum citace: 11. květen 2012
[3] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Brachyscome iberidifolia Benth.]
Datum citace: 21. listopad 2013
[5] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Brachyscome iberidifolia Benth.]
Datum citace: 18. srpen 2019
[7] Australian plant common name database

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného).