CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Utricularia intermedia - bublinatka prostřední

Taxon - Jména

druh

bublinatka prostřední
Utricularia intermedia Hayne

 Vědecká jména
Utricularia intermedia Hayne 1800
- platné jméno [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [10] [11]
EN Angličtina
Intermediate Bladderwort
- hlavní jméno pro Utricularia intermedia Hayne [4]
Flat-leaf Bladderwort
Flatleaf Bladderwort
CZ Čeština
bublinatka prostřední
- hlavní jméno pro Utricularia intermedia Hayne [5] [7]
PL Polština
pływacz średni
- zdroj dat [12]
Pływacz pośredni
- zdroj dat [12]

Odkazy a literatura

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Utricularia intermedia Hayne]
Datum citace: 26. květen 2019
[2] EN Rintanen, T. (1996): Changes in the flora and vegetation of 113 Finnish lakes during 40 years, Ann. Bot. Fennici 33: 101–122 [jako Utricularia intermedia]
[4] EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [jako Utricularia intermedia Hayne]
Datum citace: 11. květen 2012
[5] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Utricularia intermedia Hayne]
Datum citace: 21. listopad 2013
[7] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Utricularia intermedia Hayne]
Datum citace: 18. srpen 2019
[10] EN C. Ulloa et al. (2017): An integrated assessment of the vascular plant species of the Americas, Science. 358. 1614-1617 [jako Utricularia intermedia Hayne]
Datum citace: 19. září 2019
[11] CZ EN Pladias [Utricularia intermedia]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [jako Utricularia intermedia]
Datum citace: 29. duben 2020
[12] pl.wikipedia.org/wiki

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného).