CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana - světlík lékařský Rostkovův

Taxon - Názvy

poddruh

světlík lékařský Rostkovův
Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana (Hayne) F. Towns.

 Vědecké názvy
Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana (Hayne) F. Towns.
- platný název [1]
Euphrasia pratensis Fr.
Euphrasia rostkoviana Hayne
- platný název [2] [3] [4]
Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana
- platný název [5] [6]
- platný název (jako Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana L.) [7]
EN Angličtina
Eyebright
CZ Čeština
světlík lékařský Rostkovův
světlík lékařský
- hlavní název pro Euphrasia rostkoviana Hayne [3]
světlík lékařský pravý
- hlavní název pro Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana [6]
ambrožka #
- zdroj dat [8]
ambružka #
- zdroj dat [8]
bradavník #
- zdroj dat [8]
HR Chorvatština
obična očanica
SK Slovenština
očianka Rostkovova

Odkazy a literatura

[1] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana (Hayne) F. Towns.]
Datum citace: 19. září 2014
[2] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Euphrasia rostkoviana Hayne]
[3] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Euphrasia rostkoviana Hayne]
Datum citace: 21. listopad 2013
[5] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana]
[6] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana]
Datum citace: 21. listopad 2013
[8] Zejbrlík, Hron - Rostliny luk, pastvin, vod a bažin

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k taxonu přidat název či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu názvu chybného).Vysvětlivky

# lidové jméno