CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Fraxinus excelsior - jasan ztepilý

Taxon - Názvy

druh

jasan ztepilý
Fraxinus excelsior L.

 Vědecké názvy
Fraxinus excelsior L.
- platný název [1] [2] [3] [4]
EN Angličtina
Common Ash
Black Ash
- zdroj dat [5]
European Ash
CZ Čeština
jasan ztepilý
- hlavní název pro Fraxinus excelsior L. [2]
HR Chorvatština
plemeniti jasen
bijeli jasen
gorski jasen
obični jasen
DE Němčina
Gewöhnliche Esche
SK Slovenština
jaseň štíhly

Odkazy a literatura

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Fraxinus excelsior L.]
[2] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Fraxinus excelsior L.]
Datum citace: 21. listopad 2013
[4] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Fraxinus excelsior L.]
Datum citace: 19. září 2014
[5] Common names of Australian plants

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k taxonu přidat název či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu názvu chybného).