CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Lathyrus pannonicus subsp. collinus - hrachor panonský chlumní

Taxon - Názvy

poddruh

hrachor panonský chlumní
Lathyrus pannonicus subsp. collinus (J. Ortmann) Soó

 Vědecké názvy
Lathyrus pannonicus subsp. collinus (J. Ortmann) Soó
- platné jméno [1] [2] [4]
- platné jméno (jako Lathyrus pannonicus subsp. collinus (Ortmann) Soó) [3]
Lathyrus lacteus (M. Bieb.) Wissjul.
Lathyrus pannonicus subsp. lacteus (M. Bieb.) Dostál
Lathyrus versicolor Auct.
CZ Čeština
hrachor panonský chlumní
- hlavní jméno pro Lathyrus pannonicus subsp. collinus (J. Ortmann) Soó [2]

Odkazy a literatura

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Lathyrus pannonicus subsp. collinus (J. Ortmann) Soó]
Datum citace: 26. květen 2019
[2] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Lathyrus pannonicus subsp. collinus (J. Ortmann) Soó]
Datum citace: 21. listopad 2013
[4] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Lathyrus pannonicus subsp. collinus (J. Ortmann) Soó]
Datum citace: 19. září 2014

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného).