CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Arabis procurrens - huseník výběžkatý

Taxon - Názvy

druh

huseník výběžkatý
Arabis procurrens Waldst. & Kit.

 Vědecké názvy
Arabis procurrens Waldst. & Kit.
- platné jméno (jako Arabis procurrens Waldst. et Kit.) [1] [3] [4] [5]
- platné jméno (jako Arabis procurrens W. et K.) [2]
EN Angličtina
Running Rockcress
CZ Čeština
huseník výběžkatý
- hlavní jméno pro Arabis procurrens Waldst. et Kit. [3]
HR Chorvatština
bijela gušarka

Odkazy a literatura

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Arabis procurrens Waldst. et Kit.]
Datum citace: 26. květen 2019
[2] EN Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic [http://www.preslia.cz/P022CPys.pdf], Preslia 74(2): 97–186, 2002. [jako Arabis procurrens W. et K.]
[3] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Arabis procurrens Waldst. et Kit.]
Datum citace: 21. listopad 2013
[5] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Arabis procurrens Waldst. et Kit.]
Datum citace: 17. září 2014

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného).

Názvy (nepotvrzené) - 5