CZ EN
HLEDAT  

Taxon - Názvy

 Vědecké názvy
Dactylorhiza × jestrebinensis Businský
- platné jméno [1] [2] [3]

Odkazy a literatura

[1] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Dactylorhiza × jestrebinensis Businský]
Datum citace: 21. listopad 2013
[3] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Dactylorhiza × jestrebinensis Businský]
Datum citace: 26. květen 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného).