CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Dactylorhiza × aschersoniana - prstnatec Aschersonův

Taxon - Jména

hybrid

prstnatec Aschersonův
Dactylorhiza × aschersoniana (Hausskn.) Borsos & Soó

 Vědecká jména
Dactylorhiza × aschersoniana (Hausskn.) Borsos & Soó
- platné jméno (jako Dactylorhiza × aschersoniana (Halácsy) Borsos et Soó) [1] [2] [4]
- platné jméno (jako Dactylorhiza × aschersoniana (Hausskn.) Borsos et Soó) [3]
Orchis × aschersoniana Hausskn.
CZ Čeština
prstnatec Aschersonův

Odkazy a literatura

[1] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Dactylorhiza × aschersoniana (Halácsy) Borsos et Soó]
Datum citace: 21. listopad 2013
[2] CZ Portál informačního systému ochrany přírody (ISOP) [36511]

Portál informačního systému ochrany přírody (ISOP) [http://portal.nature.cz] [jako Dactylorhiza × aschersoniana (Halácsy) Borsos et Soó]
Datum citace: 12. leden 2014
[3] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Dactylorhiza × aschersoniana (Hausskn.) Borsos et Soó]
Datum citace: 1. říjen 2014
[4] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Dactylorhiza × aschersoniana (Halácsy) Borsos et Soó]
Datum citace: 26. květen 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného).