CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Gnorimus nobilis - zdobenec zelenavý

Mapa rozšíření - detail oblasti

<< Mapa rozšíření

Kvadrát: 6854

Taxon: Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) - zdobenec zelenavý

 
 
Záznam 1 až 1 z 1  
Datum pozorování: 1956

Typ výskytu: Stálý

 
 
Záznam 1 až 1 z 1  
Zdroje: AOPK ČR. Nálezová databáze AOPK ČR. [on-line databáze; portal.nature.cz]

Kollar D. (2000): Rozšíření listorohých brouků podčeledi Trichiinae (Coleoptera, Scarabaeidae) v České republice, Bakalářská práce, Kat. zoologie, PřF UK, Praha

Kletečka Z., Kollar D. (2003): Rozšíření brouků podčeledi Valginae a Trichiinae (Coleoptera, Scarabaeidae) v jižních Čechách, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, (Vol. 43): 79-92.