CZ EN
HLEDAT  

Národní názvy

Čeština-Slovenština | Slovenština-Čeština

A  Á  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  I  Í  J  K  L  Ľ  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  Ť  [U]  Ú  V  W  X  Y  Z  Ž 
 
 
Záznam 1 až 99 z 99  
Slovenština SKČeština CZVědecký název
uakari Ayresov Cacajao ayresi Boubli, da Silva, Amado, Herbk, Pontual & Farias, 2008
uakari červenotváry uakari šarlatolící Cacajao calvus (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1847)
uakari čiernočelý Cacajao hosomi Boubli, da Silva, Amado, Herbk, Pontual & Farias, 2008
uakari čiernohlavý uakari černohlavý Cacajao melanocephalus (Humboldt, 1812)
udatník udatna Aruncus L.
udatník lesný udatna lesní Aruncus vulgaris Rafin.
uhliarik pálený spálenka skořepatá Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin
uhliarka spálenitka Anthracobia Boud.
uhliarka černastá Anthracobia maurilabra (Cooke) Boud.
uhliarka obyčajná spálenitka uhelná Anthracobia melaloma (Alb. & Schwein.) Arnould
uhľovka lúčovitá kalichovka spáleništní Myxomphalia maura (Fr.) Hora
uhorka nakladačka Regina Cucumis sativus 'Regina'
uhorka obyčajná okurka setá Cucumis sativus L.
uhorka siata okurka setá Cucumis sativus L.
uhorka siata nakladačka Mělnická Cucumis sativus 'Mělnická'
uhorník liečivý úhorník mnohodílný Descurainia sophia (L.) Prantl
ucháč netopýr Plecotus E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818
ucháč sivý netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus (J. Fischer, 1829)
ucháč svetlý netopýr ušatý Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
uchaňa netopýr Barbastella Gray, 1821
uchaňa čierna netopýr černý Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
ucholak bezkrídly škvor bezkřídlý Chelidura acanthopygia (Géné, 1832)
ucholak dvojbodkový škvor dvojskvrnný Anechura bipunctata (Fabricius, 1781)
ucholak malý škvor malý Labia minor (Linnaeus, 1758)
ucholak obyčajný škvor obecný Forficula auricularia Linnaeus, 1758
ucholak pieskový škvor velký Labidura riparia (Pallas, 1773)
ucholak veľký škvor velký Labidura riparia (Pallas, 1773)
ucholaky škvoři Dermaptera DeGeer, 1773
uchovec bazový ucho Jidášovo Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.
uchovka boltcovitka Auricularia Bull. ex Juss.
uchovka pásikavá boltcovitka mozkovitá Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers.
uchovkotvaré boltcovitkotvaré Auriculariales
ular bieloprsý velekur altajský Tetraogallus altaicus (Gebler, 1836)
ular himalájsky velekur himálajský Tetraogallus himalayensis G. R. Gray, 1843
ular kaspický velekur kaspický Tetraogallus caspius (S. G. Gmelin, 1784)
ular malovaný velekur kavkazský Tetraogallus caucasicus (Pallas, 1811)
ular tibetský velekur tibetský Tetraogallus tibetanus Gould, 1854
ulitka Helicogloea Pat.
ulitka Langerheimova Helicogloea lagerheimii Pat.
ulitníky plži Gastropoda Cuvier, 1795
ulitovec pevný Helicobasidium compactum Boedijn
upínavka chvostnatka Lepismachilis Verhoeff, 1910
upír červený upír obecný Desmodus rotundus (É. Geoffroy, 1810)
urnička kráterovitá urnička pohárová Urnula craterium (Schwein.) Fr.
urobatis Hallerov tlustoocaska Hallerova Urolophus halleri Cooper, 1863
ušiak ucháč Gyromitra Fr.
ušiak fialový ucháč velkovýtrusý Gyromitra ambigua (P. Karst.) Harmaja
ušiak jedlý ucháč obecný Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.
ušiak mitrovitý ucháč čepcovitý Gyromitra infula (Schaeff.) Quél.
ušiak obrovský ucháč obrovský Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke
ušiak obyčajný ucháč obecný Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.
ušiak zväzkovitý ucháč svazčitý Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm
ušiakovka okrúhlovýtrusná ucháčovec šumavský Pseudorhizina sphaerospora (Peck) Pouzar
uškáň bielochrbtý bažant mandžuský Crossoptilon mantchuricum Swinhoe, 1863
uškáň biely bažant tibetský Crossoptilon crossoptilon (Hodgson, 1838)
uškáň modrý bažant ušatý Crossoptilon auritum (Pallas, 1811)
uškárik vrchovský skřivan ouškatý Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)
uškatcovité lachtanovití Otariidae Gray, 1825
uškatec afroaustrálsky lachtan jihoafrický Arctocephalus pusillus (Schreber, 1775)
uškatec antarktický lachtan antarktický Arctocephalus gazella (Peters, 1875)
uško ouško Otidea (Pers.) Bonord.
uško kožovožlté ouško kožové Otidea alutacea (Pers.) Massee
uško olivovohnedé ouško hnědé Otidea umbrina (Pers.) Bres.
uško oslie ouško kornoutovité Otidea onotica (Pers.) Fuckel
uško zajačie ouško zaječí Otidea leporina (Batsch) Fuckel
uškovka machová mecháček mechový Rimbachia bryophila (Pers.) Redhead
ušnička oušenka Sowerbyella Nannf.
ušnička cisárska oušenka jednobarvá Sowerbyella imperialis (Peck) Korf
ušnička koreňujúca oušenka kořenující Sowerbyella radiculata (Sowerby) Nannfeldt
ušnička krátkohlúbiková mísenka krátkostopkatá Sarcoscypha rhenana (Fuckel) Sacc.
ušnička krátkovýtrusová oušenka krátkovýtrusá Sowerbyella brevispora Harmaja
utekáčik střevlíček Poecilus Bonelli, 1810
utekáčik střevlíček Pterostichus Bonelli, 1810
utekáčik čiarkavý Paradromius linearis (Olivier, 1795)
utekáčik dvojfarebný střevlíček ošlejchový Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)
utekáčik hôrny Molops piceus (Panzer, 1793)
utekáčik kovový střevlíček kovový Pterostichus burmeisteri Heer, 1838
utekáčik medený střevlíček měděný Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)
utekáčik pobrežný úzkohrdlec přizpůsobený Limodromus assimilis (Paykull, 1790)
utekáčik šesťbodý střevlíček šestitečný Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758)
utekáčik trstinový střevlíček rákosní Odacantha melanura (Linnaeus, 1767)
utekáčik zavalitý čtvercoštítník černý Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783)
utekáčik zlatý Pterostichus pilosus (Host, 1789)
uvulária uvulárie Uvularia L.
uvulária veľkokvetá Uvularia grandiflora Sm.
užovka Bairdova užovka Bairdova Pantherophis bairdi (Yarrow, 1880)
užovka Cantorova užovka Cantorova Orthriophis cantoris (Boulenger, 1894)
užovka dvojškvrnná užovka dvojskvrnná Elaphe bimaculata (Schmidt, 1925)
užovka fŕkaná užovka podplamatá Natrix tessellata (Laurenti, 1768)
užovka hladká užovka hladká Coronella austriaca Laurenti, 1768
užovka japonská užovka japonská Elaphe climacophora (Boie, 1826)
užovka Leonardova Archelaphe bella (Stanley, 1917)
užovka páchnuca užovka královská Elaphe carinata (Günther, 1864)
užovka sanfranciská užovka proužkovaná sanfranciská Thamnophis sirtalis tetrataenia (Cope, 1875)
užovka Schrenckova užovka amurská Elaphe schrenckii (Strauch, 1873)
užovka stepná užovka stepní Elaphe dione (Pallas, 1773)
užovka stromová užovka stromová Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)
užovka štvorpása užovka pardálí Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)
užovka východná užovka stepní Elaphe dione (Pallas, 1773)
 
 
Záznam 1 až 99 z 99  

Nastavení

nebo zadejte nový text