CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Gracilia minuta - tesařík drobný

Mezitaxonové vztahy

druh

tesařík drobný
Gracilia minuta (Fabricius, 1781)

 
 
Záznam 1 až 17 z 17  
Acer ginnala Maxim. - javor ginnala
Castanea sativa Mill. - kaštanovník jedlý
Ceratonia siliqua L. - rohovník obecný
Citrus aurantium L. - pomerančovník hořký
Corylus avellana L. - líska obecná
Fagus sylvatica L. - buk lesní
Ficus carica L. - fíkovník smokvoň
Frangula alnus Mill. - krušina olšová
Juglans regia L. - ořešák královský
Malus sylvestris Mill. - jabloň lesní
Pinus halepensis Mill. - borovice halepská
Pistacia lentiscus L. - řečík lentišek
Rhamnus alaternus L. - řešetlák proměnlivý
Salix viminalis L. - vrba košíkářská
Aprostocetus emesa (Walker, 1839)
Dolichomitus agnoscendus (Roman, 1939)
Eubazus macrocephalus Nees, 1814
 
 
Záznam 1 až 17 z 17  

Nastavení