CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

soustava

živé organismy
Vitae

Vědecká synonyma

Biota
Eobionti
Panbiota Wagner, 2004
Terrabiota

Významné skupiny

Bacteria - bakterie, Rhizaria, Excavata, Chromalveolata, Plantae - rostliny, Amoebozoa - měňavkovci, Fungi - houby, Animalia - živočichové

Taxonomie

V BioLibu je použito členění na tři základní domény - archebakterie (Archaea), baktérie (Bacteria) a Eukaryota (kam spadají všechny vyšší organismy).

Čtvrtá skupina, Aphanobionta/Acytota, je bez taxonomické kategorie (někteří viry ani neklasifikují jako živou přírodu) a obsahuje viry, viroidy, priony atp., z nichž řada nemá latinské názvy (a jejich vědecké označení je v BioLibu odvozené od anglického názvu).

V počátcích biologie se život na Zemi členil pouze na dvě říše, rostlinnou (kam se řadily i houby a různé řasy) a živočišnou, poté se houby vyčlenily do samostatné říše, a v současné době s použitím molekulární biologie se ukázalo, že mnoho skupin si je daleko méně příbuzných než se předpokládalo. Na BioLibu je použito členění Eukaryota do sedmi "říší" - Rhizaria (nitkonozí, slunivky, dírkonošci, mřížovci), Excavata (prabičíkovci, bičenkovci, krásnoočka atd.), Chromalveolata (zahrnující říši Chromista), rostliny (Plantae), měňavkovci (Amoebozoa, včetně hlenek), houby (Fungi) a živočichové (Animalia).

Pro informace o taxonomickém systému v BioLibu věnujte prosím pozornost tomuto vysvětlujícímu textu: Taxonomický systém použitý v BioLibu.

Poslední zpracované profily

Halyomorpha halys (Stål, 1855) - kněžice mramorovaná
Podarcis raffoneae (Mertens, 1952) - ještěrka liparská
Rhacophorus vampyrus Rowley, Le, Tran, Stuart & Hoang, 2010
Leccinum brunneogriseolum Lannoy & Estadès - kozák šedohnědý
Lactarius deliciosus (L.) Gray - ryzec pravý
Ctenolophonaceae (H. Winkl.) Exell & Mendonça
Balanopaceae Benth.
Balanops Baill.
Lozania S. Mutis ex Caldas

Podřízené taxony

Počet záznamů: 6

doména Archaea Woese, Kandler & Wheelis, 1990 - archebakterie
doména Bacteria (Haeckel, 1894) Woese, Kandler Wheelis, 1990 - bakterie
doména Eukaryota Whittaker & Margulis, 1978 - jaderní
Aphanobionta Novák, 1930 - viry a viroidy

Vitae incertae sedis

třída Acritarcha Evitt 1963
třída Ichnotaxa - ichnofosílie

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře - 14


Vysvětlivky

vyhynulý druh/skupina