CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

racek chechtavý
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)

říše Animalia - živočichové »  kmen Chordata - strunatci »  třída Aves - ptáci »  řád Charadriiformes - dlouhokřídlí »  čeleď Laridae - rackovití »  rod Chroicocephalus

Vědecká synonyma

Larus ridibundus Linnaeus, 1766

Málo dotčený LC  jako Larus ridibundus

Obrázky

Chroicocephalus ridibundus - racek chechtavý

Autor: Richard Ford

Chroicocephalus ridibundus - racek chechtavý

Autor: Jan Jindra

Chroicocephalus ridibundus - racek chechtavý

Autor: Petr Baum

mládě


hnízdo

lebka

Chroicocephalus ridibundus - racek chechtavý

Autor: Pavel Zuber

Taxon v check-listech zemí*

Evropa: Česko, Severní Amerika: Kanada

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Taxonomie

Monotypický druh.

Velikost

Délka: 35-39 cm.
Rozpětí: 86-99 cm.
Hmotnost: 200-400 g.

Popis

Šat svatební - hlava po týl tmavohnědá, kolem oka úzký, vpředu přerušený bílý kroužek. Krk, spodek těla, svrchní krovky ocasní a ocas jsou bílé, vrch těla a křídel světle šedý, až na velké ruční krovky, které jsou bílé. První čtyři letky jsou celé bílé, další šedé s černobílou kresbou. Zobák i nohy jsou červené.
Šat prostý - stejný, ale hlava je bílá s černými skvrnami. Zobák i nohy světlejší než ve svatebním šatě, zobák má navíc tmavou špičku.
Šat mláďat - vrch hlavy světle hnědý, po stranách hrudi částečný hnědý obojek. Týl, spodina těla, svrchní krovky ocasní a ocas jsou bílé, na ocasu černá koncová páska. Vrch těla a malé křídelní krovky hnědé s bělavými lemy per, velké svrchní křídelní krovky šedé, ruční letky bílé s černými špičkami, loketní letky tmavší s bělavým lemem a špičkou. Zobák i nohy bledě žluté až masové, na zobáku černá špička.
Šat 1. zimy - stejný jako prostý šat u dospělých, pouze křídla a ocas jako mladí.
Šat 1. léta - jako předchozí,ale hlava až na různě velké bílé skvrny už hnědá.

Ekologie

Hnízdí v koloniích, i ve značně velkých (i v současnosti až několik tisíc párů), především u rybníků se zarostlými břehy nebo u slepých říčních ramen a v bažinách. Hnízda jsou ve vegetaci na zemi nebo v mělké vodě. Od dubna do července snáší v naprosté většině případů 3 vejce, oba rodiče sedí 23-26 dní. Mláďata setrvávají po vylíhnutí asi 10 dní na hnízdě, pak ho opouštějí a ukrývají se v okolí - někdy se i desítky mláďat shlukují do tzv. školek. Po 26-28 dnech jsou mláďata vzletná, pohlavně dospívají ve 2. roce života. Nejvyšší prokázaný věk je 32 let a 1 měsíc.
Větší část potravy je živočišná - hmyz a další bezobratlí, drobné rybky. Rostlinnou potravu konzumuje ve větším množství pouze v době zrání třešní a při sklizni obilí.

Možné záměny

Od většiny racků se ve všech šatech odlišuje bílým předním okrajem křídla - tento znak je viditelný i za letu na spodku křídla.
Rozdíly oproti r. černohlavému (Larus melanocephalus) - viz tam.

Rozšíření

Mimo severovýchodu kontinentu hnízdí v celé Evropě včetně Islandu, areál druhu dále pokračuje širokým pásem přes střed Asie až na její východní pobřeží. Převážně tažný druh, většina populace se posouvá v zimě k jihu. Islandská populace zimuje na východním pobřeží Severní Ameriky, většina evropských ptáků na jihu areálu, ale někteří se dostávají podél obou pobřeží Afriky až k rovníku, východoasijské populace zimují podél celého východního pobřeží až po Malajsii.
Na území ČR hnízdí pravidelně hlavně v nížinách, v rybničních oblastech i ve vyšších polohách. Nejvýše položené hnízdiště je v nadmořské výšce 730 m. na Lipně. Na nezamrzlých tocích u nás běžně zimuje.
V první polovině minulého století u nás hnízdil vzácně, po roce 1945 se početnost i velikost kolonií začala rychle zvyšovat. Maximální počty u nás hnízdily v 70. letech min. století - počty byly odhadovány na 200000 - 350000 hnízdících párů. V těchto letech u nás byly i velké kolonie, např na mělčinách údolní nádrže Nové Mlýny, v době jejího budování hnízdilo až 50000 párů. V následujícím desetiletí nastal silný úbytek stavů, do roku 1989 se počty snížily na 80000 - 150000 párů. Početní stavy se snižují i nadále, při sčítání v letech 2001 - 2003 stavy opět poklesly asi na 50000 - 100000 hnízdících párů.

Význam

Druh je v současnosti jako silně ubývající zařazen v Červeném seznamu v kategorii VU - zranitelný druh.

Literatura

Hudec,K.a kol.2005:Fauna ČR.Ptáci 2/2.Academia Praha.
Šťastný ,K.,Bejček,V.,Hudec,K.2006:Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2001-2003.AVENTINUM.

Odkazy a literatura

EN AOU Checklist of North and Middle American Birds 2013 [http://checklist.aou.org/], North American Classification Committee (NACC) [jako Chroicocephalus ridibundus]
Datum citace: 26. duben 2013
EN Bird Life 3 [22694420]

Bird Life [http://www.birdlife.org] [jako Larus ridibundus Linnaeus, 1766]
Datum citace: 3. prosinec 2018
EN Fauna Europaea 2.4 [96929]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [jako Larus ridibundus Linnaeus, 1766]
Datum citace: 9. březen 2012
EN Australian Faunal Directory [b4e1f4b1-0278-4a66-8042-16f82dee2f41]

ABRS (2009-2019): Australian Faunal Directory [https://biodiversity.org.au/afd/home], Australian Biological Resources Study, Canberra [jako Chroicocephalus ridibundus Linnaeus, 1766]
Datum citace: 7. únor 2015
EN Handbook of the Birds of the World (HBW) Alive [53995]

del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.).: Handbook of the Birds of the World (HBW) Alive [https://www.hbw.com/], Lynx Edicions, Barcelona [jako Larus ridibundus Linnaeus, 1766]
Datum citace: 28. listopad 2018
EN Gill F. & Donsker D.: IOC World Bird List 10.2 [http://www.worldbirdnames.org/] [jako Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)]
Datum citace: 1. srpen 2020
EN Remsen J. V. Jr., Cadena C. D., Jaramillo A., Nores M., Pacheco J. F., Pérez-Emán J., Robbins M. B., Stiles F. G., Stotz D. F. and Zimmer K. J. (2002-2013): Classification of the bird species of South America 17 March 2013 [http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBa...], American Ornithologists' Union [jako Chroicocephalus ridibundus]
Datum citace: 26. duben 2013
DE Zootier-Lexikon [7058:sturmmoewe-larus-ridibundus&Itemid=647]

Dollinger P.: Zootier-Lexikon [jako Larus ridibundus]
Datum citace: 7. leden 2021
CZ Hudec K. et al. (2003): Soustava a české názvosloví ptáků světa, Muzeum Komenského v Přerově. 462 pp. [jako Larus ridibundus Linnaeus, 1766]
EN Pons J.-M. , Hassanin A., Crochet P.-A. (2005): Phylogenetic relationships within the Laridae (Charadriiformes: Aves) inferred from mitochondrial markers, Molecular Phylogenetics and Evolution Volume 37, Issue 3, Pages 686-699 [jako Chroicocephalus ridibundus]
EN Clements, J. F.: eBird/Clements checklist of birds of the world 6.7, Cornell Lab of Ornithology [jako Chroicocephalus ridibundus]
Datum citace: 7. duben 2013
EN Crochet P.-A., Joynt G.: AERC list of Western Palearctic birds December 2012 [jako Larus ridibundus]
Datum citace: 26. duben 2013
ES Lilleleht V. , Lõhmus A. (1997): Scientific, Estonian and English names of birds of Europe [jako Larus ridibundus]
Datum citace: 11. červenec 2010
Fenneman J. (2007): British Columbia Bird Checklist [jako Chroicocephalus ridibundus]
Datum citace: 25. leden 2009

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře