CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

koroptev polní
Perdix perdix (Linnaeus, 1758)

říše Animalia - živočichové »  kmen Chordata - strunatci »  třída Aves - ptáci »  řád Galliformes - hrabaví »  čeleď Phasianidae - bažantovití »  rod Perdix - koroptev

Vědecká synonyma

Tetrao perdix Linnaeus, 1758

Další jména

= koroptev evropská

Málo dotčený LC

Obrázky

Perdix perdix - koroptev polní

Autor: Alex Auer

Perdix perdix - koroptev polní

Autor: Richard Ford

mládě

hnízdo

Perdix perdix - koroptev polní

samice

Autor: Milan Kořínek

vejce

Taxonomie

Perdix perdix sphagnetorum - severovýchod Nizozemí a severozápad Německa.
Perdix perdix armoricana - Francie.
Perdix perdix hispaniensis - sever Pyrenejského poloostrova.
Perdix perdix italica - Apeninský poloostrov.
Perdix perdix lucida - východní Evropa po Ural a severní Kavkaz.
Perdix perdix perdix - zbytek areálu v Evropě včetně V.Británie a Irska.
Perdix perdix robusta a Perdix perdix canescens obývají zbytek areálu v Asii až po Zakavkazí.

Velikost

Délka: 28-32 cm.
Hmotnost: 330-475 g.
Rozpětí:43-48 cm.

Vejce:
Výška x šířka:30-40x24-29 mm.
Hmotnost:10-15 g.

Popis

Koroptev polní je zavalitý polní kur s krátkým ocasem a zakulacenými křídly. Samec má na hrudi hnědou podkovovitou skvrnu, jinak je šedohnědý s rezavě zbarveným obličejem. Samice a mladí jedinci jsou hnědí a nemají podkovovitou skvrnu. Při vzletu vydávají křídla cvrčivý zvuk, létají rovněž s cvrčivým zvukem a let prokládají klouzavými úseky. v letu se jeví spodní strana těla světlá.
Hlas - hlasité „kirrik“ nebo „errrep“, při vzletu vydávají „ripripriprip“.

Ekologie

Hnízdění - obývá kulturní oblasti nížin a středních poloh s poli obilí, jetele a řepy. U nás nastal dramatický pokles stavů v 50. letech zhruba na desetinu dřívějších stavů. Koroptve se dodnes vyskytují prakticky po celém území České republiky. Jejich populace je však malá a často jsou na koroptve nejbohatší okraje měst s rumištními plochami a s pestrou vegetací tzv. plevelných rostlin. Hnízdí v květnu až červnu jednou ročně. Hnízdo je umístěno ve vegetaci na zemi, hnízdní kotlinka je mírně vystlána stébly trávy.
Samice snáší 10 - 20 jednobarevně šdozelených vajec na kterých sedí sama po dobu asi 24 - 25 dnů, nekrmivá mláďata poté vodí oba rodiče a zůstávají v hejnku přes zimu.
Potrava - semena a zelené části rostlin, v létě hmyz a červi.
Koroptev polní je stálý pták

Rozšíření

Západní část Palearktické oblasti (západní Eurasie včetně severní Afriky a Přední Asie).

Význam

Až do 50.let minulého století byla koroptev v ČR hlavním lovným ptákem. Kolem roku 1935 bylo ročně uloveno téměř 1,5 milionů kusů. V současnosti se loví zcela vyjímečně. Jako lovný pták byla vysazena i v Severní Americe.

Rozšíření v ČR

Nepříliš hojný druh vyskytující se převářně v otevřené krajině nížin a teplých pahorkatin, místy však vystupuje i vysoko do horských oblastí-nejvýše bylo zaznamenáno hnízdění v Jeseníkách v 1438 m. n. m.
V roce 1935 byly jarní kmenové stavy odhadnuty na 6 milionů kusů (celé Československo), v roce 1966 již jen 773 tisíc. Početní stavy začaly klesat kolem roku 1945,od konce minulého století se pomalu zvyšují, v letech 2001-03 byly odhadnuty v ČR na 11-22 tisíc párů, což je přírustek zhruba 30% oproti letům 1985-89.

Literatura

Hudec,K.a kol.2005:Fauna ČR Ptáci 2/1.Academia Praha.

Přispěvatelé Wikipedie, Koroptev polní [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2006, Datum poslední revize 28. 04. 2006, 13:00 UTC, [citováno 5. 07. 2006] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?titl...
Šťastný,K.,Bejček,V.,Hudec,K.2006:Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice.AVENTINUM.
Autoři: Jindřich Poříz, Přispěvatelé Wikipedie

Zařazené taxony

Počet záznamů: 8

poddruh Perdix perdix armoricana Hartert, 1917 - koroptev polní francouzská
poddruh Perdix perdix canescens Buturlin, 1906 - koroptev polní maloasijská
poddruh Perdix perdix hispaniensis Reichenow, 1892 - koroptev polní pyrenejská
poddruh Perdix perdix italica Hartert, 1917 - koroptev polní italská
poddruh Perdix perdix lucida (Altum, 1894) - koroptev polní ruská
poddruh Perdix perdix perdix (Linnaeus, 1758) - koroptev polní evropská
poddruh Perdix perdix robusta Homeyer & Tancre, 1883 - koroptev polní západosibiřská
poddruh Perdix perdix sphagnetorum (Altum, 1894) - koroptev polní holandská

Odkazy a literatura

EN AOU Checklist of North and Middle American Birds 2013 [http://checklist.aou.org/], North American Classification Committee (NACC) [jako Perdix perdix]
Datum citace: 26. duben 2013
EN Bird Life 3 [22678911]

Bird Life [http://www.birdlife.org] [jako Perdix perdix (Linnaeus, 1758)]
Datum citace: 23. listopad 2018
EN Fauna Europaea 2.4 [96434]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [jako Perdix perdix (Linnaeus, 1758)]
Datum citace: 9. březen 2012
EN Gill F., Donsker D. & Rasmussen P. (eds): IOC World Bird List 11.1 [http://www.worldbirdnames.org/] [jako Perdix perdix (Linnaeus, 1758)]
Datum citace: 22. duben 2021
EN del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.).: Handbook of the Birds of the World (HBW) Alive [https://www.hbw.com/], Lynx Edicions, Barcelona [jako Perdix perdix Linneaus, 1758]
Datum citace: 28. listopad 2018
DE Zootier-Lexikon [2644:rebhuhn-perdix-perdix]

Dollinger P.: Zootier-Lexikon
Datum citace: 2. prosinec 2018
CZ Hudec K. et al. (2003): Soustava a české názvosloví ptáků světa, Muzeum Komenského v Přerově. 462 pp. [jako Perdix perdix (Linnaeus, 1758)]
EN Clements, J. F.: eBird/Clements checklist of birds of the world 6.7, Cornell Lab of Ornithology [jako Perdix perdix]
Datum citace: 7. duben 2013
EN Crochet P.-A., Joynt G.: AERC list of Western Palearctic birds December 2012 [jako Perdix perdix]
Datum citace: 26. duben 2013
ES Lilleleht V. , Lõhmus A. (1997): Scientific, Estonian and English names of birds of Europe [jako Perdix perdix]
Datum citace: 11. červenec 2010
CZ Hudec K. (2012): Slovník historických českých názvů ptáků, Česká společnost ornitologická [jako Perdix perdix]
Fenneman J. (2007): British Columbia Bird Checklist [jako Perdix perdix]
Datum citace: 25. leden 2009

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře


Vysvětlivky

i druh zavlečený do oblasti popisované check-listem