CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

bukáček malý
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)

říše Animalia - živočichové »  kmen Chordata - strunatci »  třída Aves - ptáci »  řád Pelecaniformes - veslonozí »  čeleď Ardeidae - volavkovití »  rod Ixobrychus - bukáček

Vědecká synonyma

Ardea minuta Linnaeus, 1766
Ardetta minuta (Linnaeus, 1766)
Ardeola minuta (Linnaeus, 1766)
Ardea maculata Latham, 1802

Další jména

= bukač malý

Málo dotčený LC

Obrázky

Ixobrychus minutus minutus - bukáček malý evropský

Ixobrychus minutus minutus - bukáček malý evropský

Autor: Milan Kořínek

Ixobrychus minutus - bukáček malý

Autor: Josef Hromek

Ixobrychus minutus - bukáček malý

samice

Autor: Martin Pelánek

Ixobrychus minutus - bukáček malý

samice

Autor: Martin Pelánek

mládě

Ixobrychus minutus minutus - bukáček malý evropský

Ixobrychus minutus minutus - bukáček malý evropský

Autor: Milan Kořínek

Ixobrychus minutus - bukáček malý

Autor: Josef Čech

hnízdo

Ixobrychus minutus - bukáček malý evropský

Autor: Jan Jindra

Ixobrychus minutus - bukáček malý

samec

Autor: Jan Jindra

Ixobrychus minutus - bukáček malý

Autor: Jan Jindra

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Taxonomie

Ixobrychus minutus minutus - Evropa mimo britských ostrovů a severních oblastí, areál dále pokračuje do střední Asie.
Ixobrychus minutus payesii - Afrika na jih od Sahary a Rudého moře.
Ixobrychus minutus podiceps - Madagaskar.

Velikost

Délka: 33-38 cm.
Rozpětí: 49-58 cm.
Hmotnost: M 110-160 g., F 70-125 g.

Popis

Bukáček malý je naše nejmenší volavka velká asi jako sojka obecná. Samec je dvoubarevný, s černým hřbetem a světle okrovým zbytkem těla, samice je na zádech hnědá a zbytek těla má rovněž okrový.Mláďata jsou podobná samici, pouze jsou silněji proužkovaná.
Hlas - samec v toku opakuje nepřetržitě monotónní „vruk“.

Ekologie

Hnízdění - hnízdí skrytě v rákosí na březích vnitrozemských vod všech druhů. V nebezpečí strne ve vzpřímeném postoji. Hnízdí v květnu až červenci jednou ročně. Kuželovité hnízdo z rákosu si staví nízko nad vodou v rákosinách nebo houštinách.
Samice snáší 4 - 6 vápenatě bílých vajec.
Potrava - Loví především za soumraku, opatrně se pohybuje nad vodou na rákosu který obepíná svými dlouhými prsty a lapá do vody po kořisti (rybky do délky 10 cm, žabky, pulci, čolci, měkkýši a vodní hmyz).
Bukáček malý je tažný pták, ze zimovišť v tropické Africe přilétá v dubnu a odlétá v září až říjnu.

Rozšíření

Západní část Palearktické oblasti (západní Eurasie včetně severní Afriky a Přední Asie), Východní část Palearktické oblasti (východní Eurasie včetně Japonska a severní Číny), Etiopská oblast (Afrika od Sahary k jihu), Orientální oblast (jižní Asie), Australská oblast (Austrálie, Nový Zéland).

Význam

V Červeném seznamu ČR je v kategorii CR - kriticky ohrožený druh.

Rozšíření v ČR

Hnízdí převážně v níže položených rybničních oblastech, max. 536 m.n.m. u Žďáru n. Sázavou. Do 60. let minulého století to byl u nás nejpočetnější volavkovitý pták hnízdící na všech větších rybnících i mokřadech. Do r. 1990 téměř ze všech oblastí vymizel, v současnosti hnízdí početněji pouze ve středních a východních Čechách, na jižní Moravě a na Ostravsku, jinde jen vyjímečně. V letech 2001-03 byl počet hnízdících párů odhadnut na 60-80 párů.
I v celé Evropě stavy v letech 1970-90 silně poklesly, v současnosti tam hnízdí méně než 120 tisíc párů.

Literatura

Hudec,K.a kol.1994:Fauna ČR a SR.Ptáci 1.Academia Praha.
Šťastný,K.,Bejček,V.,Hudec,K.2006:Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2001-2003.AVENTINUM.
Přispěvatelé Wikipedie, Bukáček malý [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2006, Datum poslední revize 2. 07. 2006, 18:27 UTC, [citováno 2. 07. 2006] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?titl...
Autoři: Jindřich Poříz, Přispěvatelé Wikipedie

Zařazené taxony

Počet záznamů: 3

poddruh Ixobrychus minutus minutus (Linnaeus, 1766) - bukáček malý evropský

Ixobrychus minutus minutus

poddruh Ixobrychus minutus payesii (Hartlaub, 1858) - bukáček malý africký
poddruh Ixobrychus minutus podiceps (Bonaparte, 1855) - bukáček malý madagaskarský

Odkazy a literatura

EN AOU Checklist of North and Middle American Birds 2013 [http://checklist.aou.org/], North American Classification Committee (NACC) [jako Ixobrychus minutus]
Datum citace: 26. duben 2013
EN Bird Life 3 [22735766]

Bird Life [http://www.birdlife.org] [jako Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)]
Datum citace: 23. listopad 2018
EN Fauna Europaea 2.4 [96634]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [jako Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)]
Datum citace: 9. březen 2012
EN Handbook of the Birds of the World (HBW) Alive [52722]

del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.).: Handbook of the Birds of the World (HBW) Alive [https://www.hbw.com/], Lynx Edicions, Barcelona [jako Ixobrychus minutus Linnaeus, 1766]
Datum citace: 27. listopad 2018
EN Gill F. & Donsker D.: IOC World Bird List 10.2 [http://www.worldbirdnames.org/] [jako Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)]
Datum citace: 1. srpen 2020
DE Zootier-Lexikon [2734:zwergdommel-ixobrychus-minutus]

Dollinger P.: Zootier-Lexikon
Datum citace: 2. prosinec 2018
CZ Hudec K. et al. (2003): Soustava a české názvosloví ptáků světa, Muzeum Komenského v Přerově. 462 pp. [jako Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)]
EN Clements, J. F.: eBird/Clements checklist of birds of the world 6.7, Cornell Lab of Ornithology [jako Ixobrychus minutus]
Datum citace: 7. duben 2013
EN Crochet P.-A., Joynt G.: AERC list of Western Palearctic birds December 2012 [jako Ixobrychus minutus]
Datum citace: 26. duben 2013
ES Lilleleht V. , Lõhmus A. (1997): Scientific, Estonian and English names of birds of Europe [jako Ixobrychus minutus]
Datum citace: 11. červenec 2010
CZ Hudec K. (2012): Slovník historických českých názvů ptáků, Česká společnost ornitologická [jako Ixobrychus minutus]

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře - 3