CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

kormorán velký
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)

říše Animalia - živočichové »  kmen Chordata - strunatci »  třída Aves - ptáci »  řád Suliformes »  čeleď Phalacrocoracidae - kormoránovití »  rod Phalacrocorax - kormorán

Vědecká synonyma

Carbo carbo

Další jména

= kormorán obecný

Málo dotčený LC

Obrázky


mládě


hnízdo


lebka

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Taxonomie

Phalacrocorax carbo carbo - pobřeží severní části Atlantského oceánu.
Phalacrocorax carbo sinensis - vnitrozemí Eurasie.
Phalacrocorax carbo maroccanus - pobřeží severozápadní Afriky.

Další 2 ssp. obývají jih Afriky, jihovýchod Asie a jihovýchod Austrálie.

Velikost

Délka: 77-94 cm.
Rozpětí: 121-149 cm.
Hmotnost: 1570-3180 g.

Popis

Kormorán velký je veliký jako husa, černě zbarvený, s tenkým na špičce zahnutým zobákem a lysým hrdelním vakem. Ve svatebním šatě má peří na hlavě a krku bělavé. Samec a samice se navzájem neliší, mláďata jsou hnědavá a spodní stranu těla mají bělavou. Na vodě má hluboký ponor těla a zvednutou hlavu, často se potápí. Odpočívá na kamenech nebo stromech u vody ve vzpřímeném postoji s často roztaženýmí křídly.
Kormorán velký se ozývá drsným krákoráním.

Ekologie

Hnízdí na mořském pobřeží a v ústích řek, v poslední době se vyskytuje i ve vnitrozemí např. na Balatonu nebo v oblastech s větším počtem vodních nádrží (přehradní nádrže či rybníky) , kde jeho hejna páchají velké škody rybářům na nasazených rybách. Proto je mnohde povolena jejich regulace odstřelem. Hnízdí pospolitě ve velkých koloniích na litnatých stromech v dubnu až červenci jednou ročně. Hnízdo je vystavěné z větví a klacků.
Samice snáší 3 - 4 světle modrá vejce.
Živí se výlučně rybami s velikostí především v rozpětí 10 až 20 cm. Lovy kormoránů jsou vysoce organizované, kormoráni umí hlasitým plácáním křídel nahánět ryby po rybníce (nádrži) z jedné strany na protější břeh a pak je na malém prostoru u břehu masivně loví.
Kormorán velký je částečně tažný pták, někdy přezimuje u nás u nezamrzajících vodních plochách.

Rozšíření

Viz taxonomie. V 19. století vlivem pronásledování zmizel z mnoha evropských zemí. Od 70.let minulého století se díky ochraně začal opět rozšiřovat a zvýšila se i početnost. V současnosti hnízdí v Evropě více než 310 tisíc párů. Severnější populace se v zimě přesunují jižněji, ostatní jsou stálé.
U nás jsou zaznamenány první pokusy o zahnízdění v roce 1938 na jižní Moravě. První stálá kolonie vznikla až v roce 1982 na střední Novomlýnské nádrži, o rok později na Třeboňsku. V dalších letech se počty rychle zvyšovaly, maximum párů u nás hnízdilo v roce 1989 - 710. Od roku 1987 jsou počty kormoránů regulovány, tento stav trvá i v současnosti. V letech 2001-03 na našem území hnízdilo 200-232 párů - 117-139 v jižních Čechách, 81-85 na jižní Moravě a 2-8 párů jinde.

Zajímavosti

V České republice je kormorán velký chráněn a je rovněž v příloze I evropské Směrnice o ptácích Natura 2000. Hnízdící populace se vyskytují na rybnících CHKO Třeboňsko a v dolním Podyjí, jejich početnost dosahuje několik set kusů. V podzimních měsících ovšem přetahují přes území zejména jižních Čech až desítky tisíc kormoránů, jejichž lov může v krátkém časovém období vést k výrazným škodám na rybí obsádce. Proto je kormorán zahrnut v zákoně o náhradě škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů. Každý majitel rybníka tak může na základě prokázané škody požádat o náhradu, která je mu vyplacena z rozpočtu Ministerstva životního prostředí. Navíc v nejexponovanějších lokalitách je povolen odstřel. Kormorán ovšem nemá dobré maso ani vhodné peří a jeho odstřel tak má výhradně regulační účel.

Význam

V Červeném seznamu ČR je zařazen v kategorii VU - zranitelný druh.

Literatura

Přispěvatelé Wikipedie, Kormorán velký [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2006, Datum poslední revize 20. 06. 2006, 14:36 UTC, [citováno 5. 07. 2006] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?titl...

Šťastný,K.,Bejček,V.,Hudec,K.2006:Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2001-2003.AVENTINUM.
Autoři: Jindřich Poříz, Přispěvatelé Wikipedie

Zařazené taxony

Počet záznamů: 5

poddruh Phalacrocorax carbo carbo (Linnaeus, 1758) - kormorán velký severní

Phalacrocorax carbo carbo

poddruh Phalacrocorax carbo hanedae Kuroda, 1925

Phalacrocorax carbo hanedae

poddruh Phalacrocorax carbo maroccanus Hartert, 1906 - kormorán velký marocký

Phalacrocorax carbo maroccanus

poddruh Phalacrocorax carbo novaehollandiae Stephens, 1826
poddruh Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach, 1798) - kormorán velký eurasijský

Phalacrocorax carbo sinensis


Odkazy a literatura

EN AOU Checklist of North and Middle American Birds 2013 [http://checklist.aou.org/], North American Classification Committee (NACC) [jako Phalacrocorax carbo]
Datum citace: 26. duben 2013
EN Bird Life 3 [22696792]

Bird Life [http://www.birdlife.org] [jako Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)]
Datum citace: 23. listopad 2018
EN Fauna Europaea 2.4 [96618]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [jako Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)]
Datum citace: 9. březen 2012
EN Australian Faunal Directory [48bfffd8-f058-49e3-ab1a-f72689d4f8df]

ABRS (2009-2019): Australian Faunal Directory [https://biodiversity.org.au/afd/home], Australian Biological Resources Study, Canberra [jako Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)]
Datum citace: 31. leden 2015
EN Gill F., Donsker D. & Rasmussen P. (eds): IOC World Bird List 11.1 [http://www.worldbirdnames.org/] [jako Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)]
Datum citace: 4. prosinec 2021
EN del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.).: Handbook of the Birds of the World (HBW) Alive [https://www.hbw.com/], Lynx Edicions, Barcelona [jako Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758]
Datum citace: 27. listopad 2018
DE Zootier-Lexikon [306:kormoran-phalacrocorax-carbo]

Dollinger P.: Zootier-Lexikon
Datum citace: 2. prosinec 2018
CZ Hudec K. et al. (2003): Soustava a české názvosloví ptáků světa, Muzeum Komenského v Přerově. 462 pp. [jako Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)]
EN Clements, J. F.: eBird/Clements checklist of birds of the world 6.7, Cornell Lab of Ornithology [jako Phalacrocorax carbo]
Datum citace: 7. duben 2013
EN Crochet P.-A., Joynt G.: AERC list of Western Palearctic birds December 2012 [jako Phalacrocorax carbo]
Datum citace: 26. duben 2013
ES Lilleleht V. , Lõhmus A. (1997): Scientific, Estonian and English names of birds of Europe [jako Phalacrocorax carbo]
Datum citace: 11. červenec 2010
CZ Hudec K. (2012): Slovník historických českých názvů ptáků, Česká společnost ornitologická [jako Phalacrocorax carbo]

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře - 1