CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

čeleď

dřevokazovité
Meruliaceae

říše Fungi - houby »  třída Agaricomycetes - stopkovýtrusé »  řád Polyporales - chorošotvaré

Vědecká synonyma

incl. Hyphodermataceae, Podoscyphaceae, Steccherinaceae

Další jména

= nepevnicovité (Podoscyphaceae)
= ostnatečkovité

Obrázky

Phlebia radiata - žilnatka oranžová

Phlebia radiata - žilnatka oranžová

Autor: Miroslav Junek

Phlebia tremellosa - dřevokaz rosolovitý

Phlebia tremellosa - dřevokaz rosolovitý

Autor: Miroslav Junek

Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá

Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá

Autor: Standa Jirásek
A  B  C  D  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  U  Vše

Zařazené taxony

Počet záznamů: 52

rod Abortiporus Murrill - různopórka
rod Aegerita Pers.
rod Aegeritopsis Höhn.
rod Amaurohydnum Jülich
rod Amauromyces Jülich
rod Aquascypha D.A. Reid
rod Bjerkandera P. Karst. - šedopórka
rod Bulbillomyces Jülich - voskovec
rod Cabalodontia Piatek
rod Castanoporus Ryvarden
rod Ceraceohydnum Jülich
rod Cerocorticium Henn. - struhák
rod Chrysoderma Boidin & Gilles
rod Columnodontia Jülich
rod Conohypha Jülich
rod Coralloderma D.A. Reid
rod Crustoderma Parmasto - kornatec
rod Cyanodontia Hjortstam
rod Cymatoderma Jungh.
rod Diacanthodes Singer
rod Flaviporus Murrill - bělochoroš
rod Flavodon Ryvarden
rod Gelatoporia Niemelä - slizopórka
rod Gloeoporus Mont. - slizopórka
rod Gyrophanopsis Jülich
rod Heteroporus Lázaro Ibiza
rod Hydnophlebia Parmasto
rod Hyphoderma Wallr. - kornatka
rod Hyphodontiastra Hjortstam
rod Hypochnicium J. Erikss. - kornatec
rod Irpex Fr. - bránovitka
rod Junghuhnia Corda - pórnatka
rod Lamelloporus Ryvarden
rod Lilaceophlebia (Parmasto) Spirin & Zmitr.
rod Loweomyces (Kotl. & Pouzar) Jülich
rod Metuloidea G. Cunn.
rod Mycoacia Donk - hrotnatečka
rod Mycoaciella J. Erikss. & Ryvarden
rod Mycoleptodonoides M.I. Nikol.
rod Mycorrhaphium Maas Geest.
rod Odoria V. Papp & Dima
rod Phlebia Fr. - žilnatka
rod Pirex Hjortstam & Ryvarden
rod Podoscypha Pat. - nepevnice
rod Radulodon Ryvarden - pórnatka
rod Sarcodontia Schulzer - hrotnatka
rod Scopuloides (Massee) Höhn. & Litsch. - kornatka
rod Spathulina Pat.
rod Steccherinum Gray - ostnateček
rod Stegiacantha Maas Geest.
rod Stereopsis D.A. Reid
rod Uncobasidium Hjortstam & Ryvarden

Odkazy a literatura


Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře