CZ EN
HLEDAT  
Mapování druhů

Profil taxonu

druh

houževnatec vonný
Neofavolus suavissimus (Fr.) Seelan, Justo & Hibbett

říše Fungi - houby »  třída Agaricomycetes - stopkovýtrusé »  řád Polyporales - chorošotvaré »  čeleď Polyporaceae - chorošovité »  rod Neofavolus

Vědecká synonyma

Lentinus suavissimus Fr.
Pocillaria suavissima (Fr.) Kuntze
Hemicybe suavissima (Fr.) P. Karst.
Panus suavissimus (Fr.) Singer
Lentinus anisatus Henn.

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Popis

Plodnice jednotlivé. Klobouk 1–5 cm v průměru, vzácně i více, ve středu prohloubený, plavý, béžový nebo žlutý, někdy s oranžovým nebo hnědavým nádechem. Lupeny husté, relativně nízké, bledé nebo žlutavé, sbíhající na třeň, ostří jemně zoubkaté. Třeň do 1 cm dlouhý, 2–4 mm tlustý, stejně zbarvený jako klobouk; nezřídka lupeny sbíhají natolik dlouze, že třeň téměř chybí. Dužnina bělavá. Hyfový systém amfimitický, generativní hyfy tenkostěnné, ligativní hyfy tlustostěnné, větvené. Cystidy nepřítomny, na ploše lupenů vybíhají svazky hyf (tzv. „hyphal pegs“). Výtrusy válcovité až elipsoidní, (5,5–)6–8 × 2,5–3(–3,5) μm. Vůně anýzová, za čerstva velmi výrazná (charakteristická i pro mycelium), chuť houbová.

Možné záměny

Příbuzný druh Lentinus tigrinus má na povrchu světlého klobouku tmavé „šupinky“ ze spletených hyfových provazců. Lentinellus flabelliformis má tmavší (do hněda) plodnici s hnědým třeněm, mikroskopicky jej činí snadno odlišitelným skoro kulovité amyloidní výtrusy s ornamentovanou stěnou. Panellus stipticus má tmavší (narezavělé) lupeny, které nesbíhají na třeň (je zde zřetelně ostré ohraničení lupenů vůči krátkému třeni) a drobné (do 3 μm) hladké amyloidní výtrusy. Za čerstva je však Lentinus suavissimus dobře poznatelným druhem, jehož výskyt na lokalitě prozrazuje výrazná anýzová vůně.

Rozšíření

Druh mírného pásu severní polokoule, zasahující svým výskytem od subtropů po boreální oblasti (znám z různých zemí Evropy od Pyrenejského poloostrova po Skandinávii, z Ruska od Karélie po Dálný Východ, ze střední Asie, v Americe pak z různých míst USA).

V ČR má po roce 2000 hojnější výskyt v jižních Čechách (zejména v Třeboňské pánvi) a v oblasti Českomoravské vysočiny. V dalších částech republiky má rozptýlené lokality v pahorkatinných a vrchovinných polohách (téměř se nevyskytuje v termofytiku, ale ani ve vyšších horských polohách), prakticky chybí ve střední a severozápadní části Čech a na Moravě s výjimkou karpatských pohoří.

Význam

Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie VU (zranitelný).

Ekologie

Saproparazitický druh na větvích listnatých dřevin, nejčastěji vrb; roste nejčastěji jako perthofyt (osidlující odumírající nebo odumřelé části živého hostitele), vzácně i na živém kmeni nebo větvi. Hojným substrátem jsou širolisté druhy vrb (vrba jíva nebo křovité v. ušatá a v. popelavá), na jiných dřevinách se vyskytuje spíše ojediněle (další druhy vrb – vrba je obvykle substrátem, i když se vyskytuje na lokalitě jen jako příměs; vzácně druh zaznamenán na osice, olši, buku nebo bříze). Dává přednost stanovištím s vysokou vzdušnou vlhkostí – roste na březích rybníků, podél potoků a kanálů, v rašeliništích a vlhkých loukách; typický je pro porosty křovitých vrb na podmáčených půdách, kde roste nejčastěji ještě v korunách, méně na opadlých větvích.

Fenologie

Druh tvoří plodnice ve vrcholném létě až podzimu, typicky od června do října, ojediněle bývá nalézán již během května.

Literatura

Hrouda P. (2001): Pleurotoid fungi of the family Polyporaceae in the Czech Republic and Slovakia. – Czech Mycology 53(1): 41–43.
Kotlaba F. (1957): Lokality dvou vzácných houževnatců v Československu. – Česká mykologie 11(4): 231–235.
Pilát A. (1946): Evropské druhy houževnatců (Lentinus Fr.) – In Kavina K. Pilát A.: Atlas hub evropských, fasc. 5, 44 p., Praha.

Na Biolibu probíhá mapování výskytu tohoto taxonu v České republice a pokud jste se s ním v přírodě setkali, rádi Vaše pozorování zaznamenáme do databáze mapování výskytu.

Přidat záznam o pozorování

Možné záměny

Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst. - houžovec hlemýžďovitý
Lentinellus flabelliformis (Bolton) S. Ito - houžovec kalichovitý
Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. - houževnatec tygrovaný
Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. - pařezník obecný

Mapy rozšíření

Odkazy a literatura

CZ Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia Praha, 624pp [jako Lentinus suavissimus Fr.]
Datum citace: 11. květen 2013
CZ Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky, Příroda, Praha, 24: 1-282. [jako Lentinus suavissimus Fr.]
Datum citace: 4. srpen 2012
CZ Slavíček J. (ed.) (2014-2018): Číselník hub České republiky 2018, Česká vědecká společnost pro mykologii [jako Lentinus suavissimus Fr.]
Datum citace: 16. září 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Přidat záznam o pozorování
Komentáře