CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

smrž obecný
Morchella esculenta (L.) Pers.

říše Fungi - houby »  třída Pezizomycetes »  řád Pezizales - kustřebkotvaré »  čeleď Morchellaceae - smržovité »  rod Morchella - smrž

Vědecká synonyma

Phallus esculentus L.
Phallus esculentus var. esculentus L.
Morchella esculenta subsp. esculenta (L.) Pers
Hellvella esculenta (L.) Sowerby
Morellus esculentus (L.) Eaton
Morchella rotunda var. esculenta (L.) Jacquet.
Morchella esculenta a rotunda Fr.
Morchella rotunda (Fr.) Boud.
Morchella esculenta var. rotunda (Fr.) I.R. Hall, P.K. Buchanan, Wang{?} & Cole

Další názvy

= smrž zahradní

Obrázky


Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Popis

Plodnice 5-20 cm vysoká, téměř kulovitá, zřídka protáhlá.
Klobouk je 3 - 10 cm vysoký 3 - 8 cm široký, vejčitý, kulovitý nebo tupě kuželovitý, někdy i elipsovitý, spodním okrajem přirostlý ke třeni, dutý, na celém povrchu pokrytý nepravidelně uspořádanými jamkami různých tvarů, ohraničenými téměř kolmými přepážkami. Připomíná včelí plást. V mládí je šedý až šedookrový, později žlutookrový nebo hnědookrový, na ostří přehrádek někdy až načervenalý, hlavně ve stáří. Výtrusorodá vrstva je na povrchu jamek.
Třeň je 3 - 12 cm vysoký a 1 – 4 cm tlustý, válcovitý, místy smáčklý. v dolní části je obvykle ztlustlý až kyjovitý, nepravidelně zprohýbaný, většinou vrásčitý, vždy dutý, jemně zrnitý někdy i hladký, bělavý nebo nažloutlý, ve stáři na bázi až cihlově načervenalý.
Dužnina je vodnatě voskovitá, bělavá, křehká, velmi tenká, v jamkaté části klobouku žlutookrová až hnědavě okrová, v dutině třeně i klobouku bělavá, s nevýraznou vůní i chutí.
Výtrusný prach světle okrový, výtrusy hladké, elipsoidní, bezbarvé až nažloutlé, na koncích s několika drobnými zrníčky, velikosti 17-24 x 10-15 µm.

Ekologie

Výskyt duben až květen v lužních lesích, borech, ale i na lesních spáleništích. Dále pak na travnatých lesních okrajích a mýtinách, ve světlých hájích, parcích, křovinách, zahradách pod kvetoucími stromy a kolem potoků, především ve vlhké hlinitopísčité nebo jílovité půdě. Místy hojný, jinde chybí. Upřednostňuje výslunná místa.

Jedlý.

Možné záměny

Smrž jedlý (šedočerný, špičatý) (Morchella vulgaris) jenž má kuželovitý, protáhle žebernatý okrově šedý až černošedý klobouk a je také jedlý.
Smrž tlustonohý (Morchella crassipes) jež je robustní a až 30 cm vysoký, třeň je v horní části bradavčitě zrnitý, je jedlý.
Ucháč obecný (Gyromitra esculenta), který má klobouk tmavě hnědý a mozkovitě zprohýbaný, vyskytuje se v jehličnatých lesích a je jedovatý.
Ucháč obrovský (Gyromitra gigas), který má mozkovitě zprohýbaný, mohutnější a okrově zbarvený klobouk. Tento je jedlý.

Zajímavosti

Je velmi chutný, vhodný k jakékoli úpravě i na sušení; po usušení má mnohem výraznější aroma. Mnoho kulinářských kombinací poskytuje plnění dutých klobouků různými pikantními náplněmi.
V čínském lidovém léčitelství reguluje proudění životní energie a redukuje flegmu.
Staré plodnice se nedoporučuje sbírat, protože mohou obsahovat jedovaté látky, uvolňované při rozkladu dužiny. Rozlišovacím znakem tohoto druhu je žlutookrové až hnědookrové zbarvení klobouku dospělých plodnic, s nepravidelně uspořádanými jamkami. Jamkám se říká alveoly. Dá se i domácky pěstovat tak, že se štěpky naočkují kapslemi.

Literatura

Internetové stránky 2004.
Velký atlas húb. Autor Pavol Škubla 2007 str. 125.
Encyklopedie hub a lišejníků. Autor Vladimír Antonín 2006 str 327, 328.
Velký fotoatlas hub z jižních Čech. Autor Tomáš Papoušek 2004 str. 92, 93.
Houby – česká encyklopedie vydal Výběrl Reader´s Digest 2003 str. 11, 95, 114, 115,
NORDIC MACROMYCETES VOL1 Ascomycety. Autor Lise Hansen † & Henning Knudsen 2000 str. 83.
Houby. Autor Ladislav Hagara, Vladimír Antonín, Jiří Baier 1999 str. 26, 29.
Encyklopedie hub. Autor Gerrit J. Keizer 1998 str. 36.
Kniha o houbách. Autor THOMAS LEss0E a ANNA DEL CONTE 1997 str. 26, 27, 235, 239.
Houby. Autor Mirko Svrček 1996 str. 33, 56
Houby. Autor Helmut a Renata Grünertovi 1995 str. 270.
Kapesní atlas HOUBY autor Edmund Garnweidner 1994 str. 216.
Kapesní atlas hub. Autor Pavol Škubla 1993 str.54, 56.
Co víme o houbách. Autor Jaroslav Klán 1989 str. 194, 248.
Huby. Autor M. Svrček / B. Vančura 1987 str. 55.
Kapesní atlas hub 1. Autoři Antonín Příhoda, Ladislav Urban, Ladislav Urban ml. 1986 str. 56.
Mykologický sborník č. 1-2 str.26, č. 8-10 str. 138, rok 1970.
Houby Československa v jejich životním prostředí. Autor Albert Pilát 1969 str. 62, 97, 158, 159.

Podřízené taxony

Počet záznamů: 1

varieta Morchella esculenta var. umbrina (Boud.) S. Imai - smrž obecný tmavý

Odkazy a literatura

CZ Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia Praha, 624pp [jako Morchella esculenta (L.) Pers.]
Datum citace: 11. květen 2013
CZ Slavíček J. (ed.) (2014): Číselník hub České republiky [http://www.czechmycology.org/cz/ndop.php], Česká vědecká společnost pro mykologii [jako Morchella esculenta (L.) Pers.]
Datum citace: 3. březen 2015

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře