CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

orobinec sítinovitý
Typha laxmannii Lepech.

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Liliopsida - rostliny jednoděložné »  řád Poales - lipnicotvaré »  čeleď Typhaceae - orobincovité »  rod Typha - orobinec

Obrázky


semeno

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Popis

Jedná se o vytrvalou, cca 70-120 cm vysokou rostlinu s oddenkem. Listy jsou jednoduché, střídavé, přisedlé, uspořádané do 2 řad. Čepele jsou celistvé, čárkovité se souběžnou žilnatinou, jsou velmi úzké, jen 2-4 mm (vzácněji až 7 mm) široké. Květy jsou v květenstvích, hustých tlustých klasech složených z mnoha květů, někdy se tento typ květenství nazývá palice. Jedná se o jednodomé rostliny, květy jsou jednopohlavné, oddělené do zvláštních částí květenství, dole jsou samičí. Jsou to 2 oddělené palice, samičí a samčí, umístěné za sebou, nahoře je samčí, mezi palicemi je mezera. Samičí palice dosahuje poloviční až čtvrtinové délky oproti samčí, na rozdíl od orobince úzkolistého, který má obě palice zhruba stejně dlouhé. Okvětí je zakrnělé, v podobě laločnatých a vidlicovitých chlupů, uspořádených do nepravidelných přeslenů. Samčí květy obsahují nejčastěji 3 (vzácněji 1-5) tyčinky, nitky jsou na bázi v různé délce srostlé. Pyl se šíří pomocí větru. V samičích květech je gyneceum složené z jednoho plodolistu (monomerické). Semeník je svrchní. Plod je suchý, pukavý, jedná se o měchýřek, který je však velmi drobný a před puknutím vypadá jako nažka. Plody se šíří pomocí větru, létací aparát jsou chlupy okvětí.

Rozšíření

Orobinec sítinovitý roste v jihovýchodní Evropě a přilehlé Asii, jako původní je považován od Rumunska na jihovýchod až jih, od Maďarska po Německo je považován většinou za nepůvodní.

Rozšíření v ČR

V ČR je občas pěstován jako okrasná vodní rostlina. Jinak roste vzácně i ve volné přírodě teplejších oblastí. Přesto že je většinou považován za nepůvodní druh flóry ČR, tak je řazen mezi kriticky ohrožené druhy (C1) flóry ČR (třeba Kaplan 2002). Zdá se však, že se v posledních letech spíše šíří. Společenstvo s dominancí orobince sítinového je popsáno jako as. Typhaetum laxmannii ze sv. Phragmition communis.

Význam

Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C1 (kriticky ohrožený).

Literatura

Kaplan Z. (2002): Typhaceae Juss., in Kubát K. et al. (eds.), Klíč ke Květeně České republiky, , Academia, Praha
Nová Květěna ČSSR, vol. 2, Dostál J. (1989), Academia, Praha
Citováno podle:
Přispěvatelé Wikipedie, Orobinec sítinovitý [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2007, Datum poslední revize 9. 06. 2007, 21:51 UTC, [citováno 30. 07. 2007] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?titl...
Autoři: Daniel Koutecký, Přispěvatelé Wikipedie

Odkazy a literatura

CZ EN Pladias [Typha laxmannii]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [jako Typha laxmannii]
Datum citace: 29. duben 2020
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Typha laxmannii Lepech.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Typha laxmannii Lepech.]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Typha laxmannii Lepech.]
Datum citace: 18. srpen 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře