CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

chundelka přetrhovaná
Apera interrupta (L.) P. Beauv.

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Liliopsida - rostliny jednoděložné »  řád Poales - lipnicotvaré »  čeleď Poaceae - lipnicovité »  rod Apera - chundelka

Vědecká synonyma

Agrostis interrupta L.

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Ekologie

Jednoletý terofyt, poměrně ekologicky náročný, vázaný na přesypové duny, popř. xerotermní trávo-bylinné porosty, zřídka při okrajích doubrav a borů.

Rozšíření

Evropsko-asijský druh, jehož areál zasahuje i do S Afriky a zavlečený byl do Severní Ameriky.

Pro ČR byl tento taxon považován za vyhynulý, dnes je znám z lokalit na kladenských haldách. Vyskytoval se na Plzeňsku, souvislejší areál měl na J Moravě. Na Slovensku byl častější, nyní rapidně mizí (není vyloučena ani možnost přehlížení), v součastnosti pouze několik lokalit např. NPR Čenkovská step, PR Ostrovné lúčky.

Význam

Druh byl z hlediska ohrožení řazen do kategorie A1 (vyhynulý). Průzkum v letech 2004-2005, prováděný v rámci projektu "VaV 640/10/03 Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním", realizovaný Ústavem pro ekopolitiku, však prokázal jeho výskyt na kladenských haldách.

Odkazy a literatura

EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [jako Apera interrupta (L.) P. Beauv.]
Datum citace: 11. květen 2012
CZ EN Pladias [Apera interrupta]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [jako Apera interrupta]
Datum citace: 3. srpen 2020
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Apera interrupta (L.) P. Beauv.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Apera interrupta (L.) P. Beauv.]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Apera interrupta (L.) P. Beauv.]
Datum citace: 18. srpen 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře