CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

žabníček vzplývavý
Luronium natans (L.) Rafin.

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Liliopsida - rostliny jednoděložné »  řád Alismatales - žabníkotvaré »  čeleď Alismataceae - žabníkovité »  rod Luronium - žabníček

Vědecká synonyma

Alisma natans L.
Elisma natans (L.) Buchenau

Obrázky

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Ekologie

Žabníček roste v mělkých, ale i poměrně hlubokých rybnících. Je velmi přizpůsobivý a dokáže růst v podmínkách, které pro jiné vodní rostliny představují hranici snesitelných stresových podmínek, avšak optimum našel v chladných, na živiny chudých vodních plochách.
Žabníček má v ČR okrajový areál, ohrožení spočívá především v eutrofizaci vod. Pro snížení rizika byl v roce 2001 vysazen na Třeboňsku, kde byl historicky doložen jeho výskyt. Jeho biologie je dostatečně popsaná, ve Francii se provádí řada výzkumů souvisejících s ekologickými podmínkami přežívání druhu v živinami bohatších vodách.

Rozšíření

Jedná se o výhradně evropský druh, vázán na subatlantské klima, vyskytuje se sotva do 1000km od moře. Těžiště výskytu je ve Velké Británii - Walesu a také v Irsku. Dvě lokality najdeme ve Španělsku, častý je ve Francii, Belgii a Nizozemí. Na východ zasahuje až do Litvy.
Pro ČR je to druh poměrně nový, v Labských pískovcích objeven až v roce 1999, první zmínky pochází z Frýdlantského výběžku, kde již však vymizel. V součastnosti roste v rybníku u Králova mlýna a v přilehlé požární nádrži.
Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C1 (kriticky ohrožený).

Odkazy a literatura

EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [jako Luronium natans (L.) Raf.]
Datum citace: 11. květen 2012
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Luronium natans (L.) Rafin.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Luronium natans (L.) Rafin.]
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Luronium natans (L.) Rafin.]
Datum citace: 19. září 2014

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Názvy (nepotvrzené) - 14
Komentáře