CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

bělolist obecný
Filago vulgaris Lam.

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Asterales - hvězdnicotvaré »  čeleď Asteraceae - hvězdnicovité »  rod Filago - bělolist

Vědecká synonyma

Filago canescens Jord.
Filago pyramidata subsp. canescens (Jordan) O. Bolòs & Vigo
Filago germanica subsp. canescens (Jordan) Nyman
Gnaphalium germanicum Scopoli
Gifola germanica Dumort.
Filago germanica L.

Obrázky


Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Popis

Jednoleté, 5-35 cm vysoké byliny.
Lodyha přímá, šedoplstnatě chlupatá, hustě olistěná, na bázi často s několika dlouhými, vystoupavými větvemi.
Listy čárkovitě kopinaté až kopinaté, znenáhla zašpičatělé, zúženou bází přisedlé, celokrajné, s okrajem zpravidla mírně zvlněným, na obou stranách +/- běloplstnatě chlupaté, střední lodyžní listy ca 1,5-2,5 cm dlouhé, 0,1-0,3 cm široké.
Úbory 4,0-5,5 mm dlouhé, +/- podlouhle vejcovité, na příčném průřezu +/- oblé, po 20-35(40) v hustých kulovitých koncových hlávkách uspořádaných do vrcholičnatě větveného květenství, hlávky 8-12 mm velké. Zákrov víceřadý, vnější zákrovní listeny čárkovitě kopinaté s krátkou špičkou, bylinné, vně hustě a dlouze vlnatě chlupaté; střední kopinaté, nezřetelně kýlnaté, vybíhající ve žlutavou osinku, převážně lysé, +/- suchomázdřité a žlutavé, jen na malé ploše nad 1/2 řídce dlouze chlupaté, v tomto místě pak zpravidla zelené, směrem k vrcholu zelená skvrna často červeně lemovaná, vnitřní zákrovní listeny kopinaté, uťaté nebo s krátkou špičkou, blanité, lysé.
Květy žlutavé až načervenalé, 2,5-3,0 mm dlouhé, v úboru zpravidla celkem 30-40 květů, v jeho středu 1-4 oboupohlavné květy a 20-30 samičích.
Nažky 0,6-0,8 mm dlouhé, hnědé, hustě světle papilnaté.
Chmýr ca 3 mm dlouhý.
Kvete od června do srpna.

Variabilita

Druh proměnlivý především ve velikosti rostlin a míře větvení na bázi lodyhy a ve složeném květenství. Taxonomicky významné znaky na generativních částech jsou však značně konstantní.

Ekologie

Nezapojené porosty okrajů cest a polí, úhory, náspy, písčiny, suché pastviny. Preferuje teplé, suché, mírně živinami i bázemi obohacené písčité až štěrkovité půdy, chudé na humus a jemnozem, především s neutrální až slabě kyselou reakcí.

Rozšíření v ČR

Vždy velmi vzácně, převážně jen v teplých oblastech. Poněkud častější byl kdysi zřejmě jen v širším okolí Prahy a ve vyšších partiích Bílých Karpat a v přilehlých oblastech Karpatského mezofytika. Vyskytuje se v planárním až suprakolinním stupni.
V důsledku intenzifikace zemědělství druh téměř vymizel. V polovině 90. let 20. stol. byl znám pouze z okolí Břeclavi a v roce 2001 byl nalezen u Valašských Klobouk.
Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C1 (kriticky ohrožený).

Celkové rozšíření

Areál druhu zahrnuje velkou část Evropy, chybí však na většině Pyrenejského poloostrova a v severním a středním Rusku, na sever zasahuje do Velké Británie a nejjižnějšího Švédska, nejdále na východ zabíhá úzkým pruhem až do sz. Íránu, jižní hranice rozšíření prochází Alžírskem, Krétou a severním Tureckem.
Sekundární výskyt je znám ze Severní Ameriky.

Literatura

Slavík B., Štěpánková J. (Eds.) (2004): KVĚTENA ČR, díl 7, Academia, Praha, 767 str.

Mezitaxonové vztahy

Odkazy a literatura

EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [jako Filago vulgaris Lam.]
Datum citace: 11. květen 2012
CZ EN Pladias [Filago vulgaris]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [jako Filago vulgaris]
Datum citace: 3. srpen 2020
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Filago vulgaris Lam.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Filago vulgaris Lam.]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Filago vulgaris Lam.]
Datum citace: 18. srpen 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře