CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

bělolist žlutavý
Filago lutescens Jord.

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Asterales - hvězdnicotvaré »  čeleď Asteraceae - hvězdnicovité »  rod Filago - bělolist

Vědecká synonyma

Filago germanica subsp. lutescens (Jordan) Nyman
Filago pyramidata subsp. lutescens (Jordan) O. Bolòs & Vigo
Filago apiculata Bab.
Filago germanica subsp. apiculata (Bab.) Hayward
Filago germanica auct.

Obrázky


Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Popis

Jednoleté, 5-30 cm vysoké, obvykle žlutavě plstnaté byliny.
Lodyha přímá, hustě až řídce dlouze chlupatá, na bázi často s několika dlouhými vystoupavými větvemi.
Listy obkopinaté až podlouhle kopisťovité (nejširší obvykle pod vrcholem), často +/- náhle zúžené do krátké špičky, zúženou bází přisedlé, celokrajné s plochým nebo jen nepříliš zvlněným okrajem, nejčastěji žlutavě šedoplstnaté, vzácně však i značně olysalé, střední lodyžní listy ca 1,5-2,5 cm dlouhé, 0,2-0,5 cm široké.
Úbory 4-6 mm dlouhé, podlouhle vejcovité, na příčném průřezu mírně až nezřetelně pětiúhelníkovité, po 10-25 v hustých kulovitých hlávkách uspořádaných do vrcholičnatě větveného květenství, hlávky 8-10 mm velké, zpravidla podepřené 1-2 přisedlými a hlávku nepříliš přesahujícími listeny. Zákrov víceřadý, vnější zákrovní listeny s krátkou špičkou, vně hustě a dlouze vlnatě chlupaté; střední kopinaté +/- kýlnaté, vybíhající v osinku, v horní části zpravidla značně chlupaté, se zelenou skvrnou, avšak nikdy červeně lemovanou, vnitřní zákrovní listeny kopinaté, blanité, řídce chlupaté nebo lysé.
Květy žlutavé až načervenalé, 2,5-3,0 mm dlouhé, v úboru zpravidla celkem 20-30 květů, v jeho středu 2-5 oboupohlavných a 12-20 samičích květů.
Nažky 0,6-0,8 mm dlouhé, hnědé, světle papilnaté.
Chmýr ca 3 mm dlouhý.
Kvete od června do srpna (někdy až do listopadu).

Variabilita

Druh je značně proměnlivý ve vzrůstu a bohatosti větvení a rovněž i v intenzitě odění listů, které mohou být hustě plstnaté až značně olysalé.

Ekologie

Nezapojené porosty, okraje cest a polí, úhory, náspy, pastviny, světlé borové lesy a jejich výslunné okraje, skalnaté stráně. Preferuje písčité, hlinito-písčité či hlinito-štěrkovité půdy chudé na humus a jemnozem.

Rozšíření v ČR

V minulosti vzácně až roztroušeně jako polní plevel v oblasti termofytika a teplejšího mezofitika. V důsledku intenzifikace zemědělství velmi podstatně ustoupil a dnes se vyskytuje velmi vzácně i v oblastech svého kdysi poměrně hojného výskytu. Vyskytuje se v planárním až suprakolinním stupni. Dosud se vzácně vyskytuje ve středních, západních a jižních Čechách (Písecko a Strakonicko).

Celkové rozšíření

Areál druhu zahrnuje především západní a střední Evropu. Severní hranice probíhá jv. Anglií a nejjižnějším Švédskem, na východ zasahuje jen do západní Ukrajiny, jižní areálová hranice probíhá středním Španělskem, jižní Francií, severní Itálií a Chorvatskem.
V Portugalsku a Makaronésii se vyskytuje subsp. atlantica Wagenitz.

Literatura

Slavík B., Štěpánková J. (Eds.) (2004): KVĚTENA ČR, díl 7, Academia, Praha, 767 str.

Zařazené taxony

Počet záznamů: 1


Odkazy a literatura

EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [jako Filago lutescens Jord.]
Datum citace: 11. květen 2012
CZ EN Pladias [Filago lutescens]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [jako Filago lutescens]
Datum citace: 3. srpen 2020
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Filago lutescens Jord.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Filago lutescens Jord.]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Filago lutescens Jord.]
Datum citace: 18. srpen 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře