CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

hořec křížatý
Gentiana cruciata L.

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Gentianales - hořcotvaré »  čeleď Gentianaceae - hořcovité »  rod Gentiana - hořec

Vědecká synonyma

Tretorhiza cruciata (L.) Delarbre

Další názvy

= prostřelenec křížatý

Obrázky


Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Popis

Vytrvalá, 15 - 50 cm vysoká lysá rostlina, s krátkým oddenkem a s přízemní listovou růžicí. Lodyha je vystoupavá, nevětvená, hustě olistěná. Listy jsou křižmo vstřícné, podlouhle kopinaté, tuhé (skoro kožovité), třížilné; dolní tupé, na bázi pochvovitě srostlé, horní špičaté, krátce srostlé. Květy vyrůstají v úžlabí listů jednotlivě nebo ve svazečkách, jsou oboupohlavné, pravidelné, 4-četné, přímé. Kalich je zvonkovitý s krátkými šidlovitými zuby. Koruna je zvonkovitá, hranatá, zelenomodrá, uvnitř jasně bledě modrá, s 1 - 2 malými mezizuby mezi korunními cípy. Plod je tobolka.

Ekologie

Kvete v červenci až srpnu. Roste na světlých, sušších, často vápenatých stanovištích, na travnatých a křovinatých stráních, pastvinách a lesních okrajích od nížin do subalpínského stupně.

Rozšíření

Submeditární, mirná až suboceánská oblast Evropy a Asie.
Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C2 (silně ohrožený).

Literatura

Randuška D., Šomšák L., Háberová I. (1983): Barevný atlas rostlin, Obzor, Bratislava
Na Biolibu probíhá mapování výskytu modráska hořcového (Maculinea alcon) v České republice. Motýl je svým vývojem vázán na tento druh hořce. Pokud jste se s tímto modráskem nebo s jeho vajíčky na hořcích v přírodě setkali, rádi Vaše pozorování zaznamenáme do databáze mapování výskytu. Více se můžete dozvědět ve článku Mapování modráska hořcového (Maculinea alcon) v ČR.

Mezitaxonové vztahy

spásač: Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) - modrásek hořcový

Odkazy a literatura

EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [jako Gentiana cruciata L.]
Datum citace: 11. květen 2012
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Gentiana cruciata L.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Gentiana cruciata L.]
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Gentiana cruciata L.]
Datum citace: 19. září 2014

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře