CZ EN
HLEDAT  
Mapování druhů

Profil taxonu

poddruh

jmelí bílé pravé
Viscum album subsp. album

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Santalales - santálotvaré »  čeleď Santalaceae - santálovité »  rod Viscum - jmelí »  druh Viscum album - jmelí bílé

Obrázky


plod

semeno

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C4 (vzácnější taxon vyžadující další pozornost).

Na Biolibu probíhá mapování výskytu tohoto taxonu v České republice a pokud jste se s ním v přírodě setkali, rádi Vaše pozorování zaznamenáme do databáze mapování výskytu.

Mezitaxonové vztahy

hostitel: Acer pseudoplatanus L. - javor klen, Acer platanoides L. - javor mléč, Salix alba L. - vrba bílá, Populus nigra L. - topol černý, Tilia cordata Mill. - lípa srdčitá, ...

Mapy rozšíření

Odkazy a literatura

CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Viscum album subsp. album]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Viscum album subsp. album]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Viscum album subsp. album]
Datum citace: 19. září 2014

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Přidat záznam o pozorování
Komentáře