CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

lněnka bavorská
Thesium bavarum Schrank

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Santalales - santálotvaré »  čeleď Santalaceae - santálovité »  rod Thesium - lněnka

Vědecká synonyma

Thesium montanum Ehrh. ex Hoffm.
Thesium linophyllon subsp. montanum (Ehrh. ex Hoffm.) Čelak.

Obrázky

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Ekologie

teplomilný druh, upřednostňující vápnité, sprašové či hlinité půdy, často roste v prosvětlených lesích a lesních lemech či křovinách.

v teplejších oblastech Alp roste až v 1800m n. m.

Rozšíření

evropský druh s centrem výskytu v alpské oblasti a J Evropě (Itálie) s přesahem do střední Evropy, 2 lokality najdeme také v Malé Asii

v ČR se vyskytuje ve středních a severních Čechách; v roce 2010 objevena na jediné lokalitě na JZ Moravě v NP Podyjí
Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C2 (silně ohrožený).

Odkazy a literatura

CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Thesium bavarum Schrank]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Thesium bavarum Schrank]
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Thesium bavarum Schrank]
Datum citace: 19. září 2014

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře