CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

prorostlík prutnatý
Bupleurum affine Sadler

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Apiales - miříkotvaré »  čeleď Apiaceae - miříkovité »  rod Bupleurum - prorostlík

Obrázky

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Ekologie

Kalcifilní druh vyskytující se na suchých, travnatých či křovinatých stráních.
Ohrožen především sukcesními změnami na lokalitách či změnou hospodaření.
téměř všechny druhy rodu Bupleurum mají nějaký statut ohrožení

Rozšíření

Bupluerum affine je převážně evropský druh. Těžiště výskytu najdeme v JV Evropě. V ČR má tento druh absolutní SZ okraj areálu.

Výskyt: CHKO Český kras - na vrchu Doutnáč, Vrané nad Vltavou a okolí Znojma

Odkazy a literatura

CZ EN Pladias [Bupleurum affine]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [jako Bupleurum affine]
Datum citace: 3. srpen 2020
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Bupleurum affine Sadler]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Bupleurum affine Sadler]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Bupleurum affine Sadler]
Datum citace: 18. srpen 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře