CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

mochna malokvětá
Potentilla micrantha Ramond ex DC.

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Rosales - růžotvaré »  čeleď Rosaceae - růžovité »  rod Potentilla - mochna

Obrázky


Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Ekologie

Druh vázaný na nížiny až pahorkatiny, preferující otevřené plochy, okraje lesů a lesních cest, křoviny apod. Přirozené populace často se zástupci rodu Fragaria.

Hemikryptofyt, kvetoucí od časného jara. Semena roznášena mravenci (myrmekochórní druh).

Možné záměny

Potentilla micrantha se dá zaměnit s druhy rodu Fragaria, popř. jinými bílekvetoucími zástupci rodu Potentilla, kteří jsou však ve většině případů velmi vzácní.

Významný odlišovací znak je tmavě červený kališní prstenec prosvítající mezi okvětními lístky. Rovněž se v mnoha případech můžeme spolehnout na fenologickou fázi kvetení, tedy březen a duben.

Rozšíření

Evropský druh se subatlanticko-submediteránním rozšířením. Roste ve střední a J Evropě.

V ČR součástí karpatské flóry v oblasti Bílých Karpat. Několik mikrolokalit v okolí obcí Bzová, Pitín, Slavičín, Hostětín, Šanov a Štítná na Vláří. Nově objevena na izolované lokalitě na Prostějovsku.

Na Slovensku pouze 2 ověřené lokality - J Slovensko v okolí obcí Chľaba a Kováčov, dále v CHKO Cerová vrchovina na vrchu Ragač.
Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C2 (silně ohrožený).

Odkazy a literatura

CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Potentilla micrantha DC.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Potentilla micrantha DC.]
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Potentilla micrantha Ramond ex DC.]
Datum citace: 19. září 2014

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře