CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

jeřáb hardecký
Sorbus hardeggensis Kovanda

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Rosales - růžotvaré »  čeleď Rosaceae - růžovité »  rod Sorbus - jeřáb

Další jména

= jeřáb hardeggský

Obrázky

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Taxonomie

Hybridogenní druh, rodičovské druhy j. muk (Sorbus aria) a j. břek (Sorbus torminalis).

Rozšíření

Tento druh je znám ze tří lokalit v údolí Dyje a jejích přítoků v NP Podyjí a ze dvou lokalit v NP Thayatal na druhém břehu Dyje v Rakousku. Nejohroženější druh, počet jedinců na všech lokalitách čítá dohromady zhruba 30 jedinců.
Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C1 (kriticky ohrožený).

Odkazy a literatura

CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Sorbus hardeggensis Kovanda]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Sorbus hardeggensis Kovanda]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Sorbus hardeggensis Kovanda]
Datum citace: 18. srpen 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře - 1