CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

židoviník německý
Myricaria germanica (L.) Desv.

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Caryophyllales - hvozdíkotvaré »  čeleď Tamaricaceae - tamaryškovité »  rod Myricaria - židoviník

Vědecká synonyma

Tamarix germanica L.
Tamariscus germanicus (L.) Scop.
Tamarix decandra Salisb.
Tamariscus decander Lam.
Tamarix herbacea Willd.
Tamarix monogyna Stokes
Myrica pannonica Bubani
Tamarix squamosa Steud.

Další názvy

= židoviník štěrkovištní

Obrázky


Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Ekologie

Tento druh má vysoce specifické a vyhraněné ekologické nároky, ať se to týká stanoviště, tak i klíčení, dozrávání semen a růstu samotného druhu. Již skutečnost, že je to absolutní heliofyt (nesnáší jakýkoli zástin) je poměrně důležitý fakt při managmentu lokalit a to si uvědomme, že oslunění potřebuje i při klíčení semen. Židoviník taktéž vyhledává unikátní stanoviště, jimiž jsou štěrkové náplavy, lavice a pod.

Tato fakta představují velice tvrdý ochranářský oříšek ve smyslu managmentu lokalit. Představa umělého pěstování a následné výsadby je dosti obtížná. Židoviník osidluje natolik extrémní stanoviště a při své téměř nulové schopnosti konkurence přežívá jen díky celoročním ochranářským zásahům. Největšími beskydskými problémy byly právě negativní zásahy a regulace toků, těžba štěrku. Vše dohromady zapřičinilo nedostatečnou disturbanci lokalit a následný zrychlený sukcesní proces vyhubil téměř všechny populace druhu.

Dnes je osud židoviníku otevřenou záležitostí, jakékoli negativní zásahy do profilu říčky Morávky, nedostatečné zvýšené průtoky a další faktory mohou vyhubit poslední pozůstatky populací. V neposlední řadě je to chování lidí, kteří v neznalosti šlapou tam, kam nemají. Umělé výsevy jsou často zhaceny díky tomu, že semenáčky jsou prostě ušlapány

Rozšíření

Židoviník německý je jediným zástupcem čeledi tamaryškovité (Tamaricaceae) v naší květeně. Celkově tento rod zahrnuje 10 druhů v euro-asijském areálu.

V našich podmínkách přežívá pouze v řečišti řeky Morávky, Bečvy a taktéž na odkališti u Karviné, kde je však výskyt druhotný. V rámci záchrany genofondu jej najdeme i v soukromém lomu pana Pavlíka ve Štramberku.

Odkazy a literatura

CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Myricaria germanica (L.) Desv.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Myricaria germanica (L.) Desv.]
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Myricaria germanica (L.) Desv.]
Datum citace: 17. září 2014

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře