CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

poddruh

violka trojbarevná skalní
Viola tricolor subsp. saxatilis (F.W. Schmidt) Arcang.

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Malpighiales - malpígiotvaré »  čeleď Violaceae - violkovité »  rod Viola - violka »  druh Viola tricolor - violka trojbarevná

Vědecká synonyma

Jacea tricolor ζ saxatilis (F. W. Schmidt) Opiz
Viola saxatilis subsp. saxatilis
Viola tricolor var. alpestris Ging.
?Viola alpestris Hegetschw.
Viola tricolor subsp. alpestris W. Becker
Mnemion alpestre (DC.) Fourr.
Viola alpestris (DC. ex Ging.) Jord.
Viola bielziana Schur.
Viola flavida Schur
Viola monticola Jordan

Obrázky


Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Popis

Rostliny se silnějšími, zpravidla větvenými kořeny, vytvářející trsy poléhavých až vystoupavých lodyh a zřídka také krátké nadzemní výběžky. Listy jsou řapíkaté, s vejčitou až vejčitě kopinatou čepelí, na okrajích vroubkované. Palisty dlanitě zpeřené, koncový úkrojek řapíkatý, podobný listu. Květy nápadné, 2 – 3 cm velké, žluté, nevonné. Zřídka mohou mít svrchní dva korunní lístky fialový náběh.
Převzato z www.naturabohemica.cz.

Velikost

10 - 25 cm.

Ekologie

Druh rostoucí ve skalních štěrbinách či suťovištích, na mělkých kamenitých půdách.

Rozšíření

Rozšíření není dokonale známé. Pravděpodobně se vyskytuje v zemích střední Evropy, v Alpách a Pyrenejích. V ČR především na jižní Moravě, v Moravském krasu a ve středních Čechách.

Ochrana

Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C3 (ohrožený).

Literatura

Hejný S., Slavík B., (eds.) (2003): Květena ČR, díl 2. Academia, Praha.

Odkazy a literatura

CZ EN Pladias [Viola tricolor subsp. saxatilis]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [jako Viola tricolor subsp. saxatilis]
Datum citace: 3. srpen 2020
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Viola tricolor subsp. saxatilis (F. W. Schmidt) Arcang.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Viola tricolor subsp. saxatilis (F. W. Schmidt) Arcang.]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Viola tricolor subsp. saxatilis (F. W. Schmidt) Arcang.]
Datum citace: 18. srpen 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře