CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

poddruh

violka trojbarevná různobarevná
Viola tricolor subsp. polychroma (A. Kern.) J. Murr

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Malpighiales - malpígiotvaré »  čeleď Violaceae - violkovité »  rod Viola - violka »  druh Viola tricolor - violka trojbarevná

Vědecká synonyma

Viola polychroma Kerner
Viola alpestris subsp. polychroma (Kerner) Hayek
Viola saxatilis subsp. polychroma (A. Kern.) Kirschner & Skalický
Viola tricolor subsp. montana (Čelak.) Čelak.

Obrázky


Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Popis

Vytrvalé rostliny, jejichž hlavní kořen je 2 – 3 mm tlustý, často vícehlavý, vystoupavý. Lodyhy jsou většinou při bázi větvené, početné, poléhavé až vystoupavé, řídce chlupaté. Listy řapíkaté, kopinaté až úzce vejčité, na okrajích mělce vroubkované. Palisty různě tvarované, horní řapíkaté, s koncovým úkrojkem nepodobajícím se listu. Květy 2 – 3 cm velké, fialové, nebo žlutofialové, zřídka v celých populacích žluté.
Převzato z www.naturabohemica.cz.

Velikost

15 - 45 cm.

Ekologie

Přirozené nebo polopřirozené horské louky a pastviny, často roste také podél cest a železnic.

Rozšíření

Celkové rozšíření není zcela známo, pravděpodobně zahrnuje hory střední Evropy, Pyreneje a Karpaty. V ČR se vyskytuje v pohraniční (Šumava, Krušné a Jizerské hory, Krkonoše), zřídka ve vnitrozemí (Ralsko, Bezděz, Vysočina).

Ochrana

Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C3 (ohrožený).

Literatura

Hejný S., Slavík B., (eds.) (2003): Květena ČR, díl 2. Academia, Praha.

Odkazy a literatura

CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Viola tricolor subsp. polychroma (A. Kern.) J. Murr]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Viola tricolor subsp. polychroma (A. Kern.) J. Murr]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Viola tricolor subsp. polychroma (A. Kern.) Murr]
Datum citace: 18. srpen 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře