CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

violka slatinná
Viola stagnina Kit. ex Schult.

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Malpighiales - malpígiotvaré »  čeleď Violaceae - violkovité »  rod Viola - violka »  podsekce Viola subsect. Rostratae

Vědecká synonyma

Viola canina subsp. stagnina (Kit ex Schult.) Rouy & Fouc.
Viola persicifolia auct. non Schreber

Obrázky


Taxon v check-listech zemí*

Evropa: Česko, Slovensko

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Popis

Vytrvalá bylina s tenkým, hnědým oddenkem a přímou až vystoupavou lodyhou. Listy jsou pouze lodyžní, dlouze řapíkaté. Čepel protáhle kopinatá až úzce trojúhelníkovitá, okrouhle zašpičatělá, na bázi uťatá, na žilnatině pýřitá. Řapíky poměrně tenké, lysé, na bázi lodyhy delší než listové čepele. Palisty velké, široce čárkovité až úzce kopinaté, nepravidelně hrubě zubaté, často delší než řapíky svrchních listů. Květní stopky lysé, s listenci v horní třetině. Květy jsou nevonné, bílé nebo vzácně jemně nafialovělé, někdy fialově žilkované, v obrysu spíše obdélníkovité. Ostruha bílá nebo nazelenalá, tupá, poměrně krátká.
Převzato z www.naturabohemica.cz.

Velikost

10 - 25 cm.

Ekologie

Druh vlhkých, zaplavovaných půd. Roste na slatinných loukách, na okrajích nížinných lužních lesů, vzácněji pak v řidších rákosinách na okrajích rybníku a ve vlhčích křovinách podél větších toků.

Rozšíření

Evropa. Od Velké Británie, Irska, Francie a Beneluxu, na severu zasahuje do jižní Skandinávie, na východě po západní Sibiř. V ČR vzácně pouze v nížinách.

Ochrana

Druh je v červeném seznamu uveden jako C2 (silně ohrožený), zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený.

Literatura

Hejný S., Slavík B., (eds.) (2003): Květena ČR, díl 2. Academia, Praha.

Odkazy a literatura

CZ EN Pladias [Viola stagnina]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [jako Viola stagnina]
Datum citace: 3. srpen 2020
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Viola stagnina Schult.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Viola stagnina Schult.]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Viola stagnina Kit. ex Schult.]
Datum citace: 18. srpen 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře