CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

violka Rivinova
Viola riviniana Rchb.

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Malpighiales - malpígiotvaré »  čeleď Violaceae - violkovité »  rod Viola - violka »  podsekce Viola subsect. Rostratae

Vědecká synonyma

Viola sylvestris subsp. riviniana (Rchb.) Čelak.
Viola sylvatica var. macrantha Fries

Další názvy

= fialka Rivinova

Obrázky


Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Popis

Vytrvalé rostliny s přízemní růžici listů i olistěnou květonosnou lodyhu. Listy jsou dlouze řapíkaté, okrouhle srdčité nebo srdčité, často širší než dlouhé, na okrajích mělce vroubkované, lysé nebo vzácněji roztroušeně chlupaté. Palisty trojúhelníkovité až kopinaté, na okrajích třásnité. Květy světle fialové nebo modré, do 2,5 cm velké, nevonné. Postranní korunní lístky jsou často krátce bíle vousaté. Ostruha je bílá, tlustá, rovná nebo mírně zahnutá vzhůru, na konci s příčným, „prdelkovitým“ zářezem.
Převzato z www.naturabohemica.cz.

Velikost

15 - 35 cm.

Ekologie

Druh doubrav a dubohabřin, suchých strání, křovin a také parků.

Rozšíření

Evropa (mimo nejjižnějšího Středomoří a severních částí Skandinávie), Asie.
Naturalizováno v Austrálii (NSW, ACT a Victoria)

Literatura

Hejný S., Slavík B., (eds.) (2003): Květena ČR, díl 2. Academia, Praha.

Little R. J. & McKinney L. E. (2015): Violaceae - In: Flora of North America Editorial Committee (eds), Flora of North America North of Mexico 6, New York and Oxford.

Podřízené taxony

Počet záznamů: 3

varieta Viola riviniana var. minor (Murb. ex Gregory) Valentine - violka Rivinova menší

Viola riviniana var. minor - 000000000101000


Odkazy a literatura

EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [jako Viola riviniana Rchb.]
Datum citace: 11. květen 2012
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Viola riviniana Rchb.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Viola riviniana Rchb.]
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Viola riviniana Rchb.]
Datum citace: 19. září 2014

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře


Vysvětlivky

i druh zavlečený do oblasti popisované check-listem