CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

violka bahenní
Viola palustris L.

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Malpighiales - malpígiotvaré »  čeleď Violaceae - violkovité »  rod Viola - violka »  podsekce Viola subsect. Stolonosae

Další názvy

= fialka bažinná

Obrázky


Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Popis

Vytrvalá rostlina s přízemní růžicí listů a dlouhým plazivým oddenkem. Listy jsou okrouhle vejčité až ledvinité, dlouze řapíkaté, na okraji vroubkované až mělce pilovité, na konci okrouhlé až tupě špičaté, obvykle lysé. Palisty vejčité, obvykle celokrajné. Listence vyrůstají pod polovinou nebo v polovině květní stopky. Květy jsou bledě fialové, spodní korunní lístek je obvykle tmavě fialově žilkovaný. Ostruha je stejné barvy jako korunní lístky, nevýrazná, na konci tupá.
Převzato z www.naturabohemica.cz.

Velikost

5 - 10 cm.

Ekologie

Vlhkomilný druh, rostoucí na okrajích rašelinišť, na slatiništích, prameništích, v podrostu horských křovin či ve vlhkých olšinách.

Rozšíření

Souvislý areál rozšíření sahá od Islandu, přes Britské ostrovy, Skandinávii, střední Evropu (Německo, Polsko, ČR, SR, Alpy) a Rusko (Evropská část). Ostrůvkovitě v Grónsku, na východním pobřeží Severní Ameriky a v horách jižní Evropy (Španělsko, Francie). V chladnějších polohách ČR poměrně běžný druh.

Literatura

Hejný S., Slavík B., (eds.) (2003): Květena ČR, díl 2. Academia, Praha.

Podřízené taxony

Počet záznamů: 3

poddruh Viola palustris subsp. juressi (Link ex K. Wein) Coutinho

Odkazy a literatura

EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [jako Viola palustris L.]
Datum citace: 11. květen 2012
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Viola palustris L.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Viola palustris L.]
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Viola palustris L.]
Datum citace: 19. září 2014

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře