CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

poddruh

violka psí pravá
Viola canina subsp. canina

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Malpighiales - malpígiotvaré »  čeleď Violaceae - violkovité »  rod Viola - violka »  druh Viola canina - violka psí

Obrázky


Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Popis

Rostliny s poléhavými až vystoupavými olistěnými lodyhami, vyrůstající povícero z jednoho oddenku. Listy nevykazují heterofylii a nikdy nevyrůstají v přízemní růžici, jsou trojúhelníkovité až vejčitě kopinaté, s okrouhlou špičkou, na bázi mělce srdčitě sbíhavé až uťaté, na okrajích oddáleně zubaté. Palisty kopinaté, kratší než řapík. Květy jsou sytě modré, korunní lístky většinou obvejčité. Ostruha je zelenobílá až žlutavá.
Převzato z www.naturabohemica.cz.

Velikost

10 - 20 cm.

Ekologie

Druh sušších a světlejších míst jako jsou meze, stráně, sušší louky a pastviny, světlé okraje lesů, železniční a silniční náspy.

Rozšíření

Evropa s výjimkou nejjižnějších částí Mediteránu. Na severu zasahuje až k Severnímu ledovému oceánu a na Island, na východě po střední Sibiř. Izolovanou lokality jsou na Kavkaze a v Turecku. V ČR hojná.

Literatura

Hejný S., Slavík B., (eds.) (2003): Květena ČR, díl 2. Academia, Praha.

Odkazy a literatura

CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Viola canina subsp. canina]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Viola canina subsp. canina]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Viola canina subsp. canina]
Datum citace: 18. srpen 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře