CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

violka bílá
Viola alba Besser

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Malpighiales - malpígiotvaré »  čeleď Violaceae - violkovité »  rod Viola - violka »  podsekce Viola subsect. Viola

Obrázky

Viola alba subsp. alba - violka bílá pravá

Viola alba subsp. alba - violka bílá pravá

Autor: Michal Hroneš

Viola alba subsp. alba - violka bílá pravá

Viola alba subsp. alba - violka bílá pravá

Autor: Vladimír Nejeschleba

Viola alba subsp. alba - violka bílá pravá

Viola alba subsp. alba - violka bílá pravá

Autor: Lucie Kobrlová

Viola alba subsp. alba - violka bílá pravá

Viola alba subsp. alba - violka bílá pravá

Autor: Michal Hroneš

Viola alba subsp. alba - violka bílá pravá

Viola alba subsp. alba - violka bílá pravá

Autor: Jan Jurníček

Viola alba subsp. alba - violka bílá pravá

Viola alba subsp. alba - violka bílá pravá

Autor: Jan Jurníček

Viola alba subsp. alba - violka bílá pravá

Viola alba subsp. alba - violka bílá pravá

Autor: Jan Jurníček

Viola alba subsp. alba - violka bílá pravá

Viola alba subsp. alba - violka bílá pravá

Autor: Jan Jurníček

Viola alba subsp. cretica - violka bílá krétská

Viola alba subsp. cretica - violka bílá krétská

Autor: Michal Hroneš

Popis

Vytrvalé, 5 – 25 cm vysoké, hustě pýřité rostliny s krátkým oddenkem a dlouhými, tenkými nadzemními výběžky. Listy jsou trojúhelníkovité, trojúhelníkovitě vejčité až vejčité, na bázi srdčité, často vytrvávající do dalšího roku, tmavě zelené až fialově naběhlé. Palisty jsou čárkovitě kopinaté, na okraji dlouze brvité. Květy jsou bílé, modré či fialové, vonné. Boční korunní lístky jsou vousaté. Ostruha je zelenavě bílá či fialová, rovná nebo vzhůru zahnutá. Tobolky jsou pýřité.

Počet chromozomů

2n=20.

Rozšíření

Teplejší polohy Evropy na jih po Středomoří, na sever po střední Evropu, izolovaná lokalita na ostrově Oland, na východ po Kavkaz.

Taxonomie

V rámci areálu druhu bylo popsáno větší množství poddruhů. V současné době jsou rozlišovány pouze 3 intraspecifické taxony.

Literatura

Kirschner J. & Skalický V. (1990): Viola L. – In: Hejný S. et Slavík B. [eds.], Květena České republiky, vol. 2. – Academia, Praha, 394–431.

Marcussen T. (2003): Evolution, phylogeography, and taxonomy within the Viola alba complex (Violaceae). – Plant. Syst. Evol. 237: 51–74.

Valentine D. H., Merxmüller H. & Schmidt A. (1968): Viola L. – In: Tutin T. G., Heywood V. H., Burges N. A., Moore D. M., Valentine D. H., Walters S. M., Webb D. A. [eds.]: Flora Europaea, Vol. 2. – Cambridge: University Press, 270–282.

Zařazené taxony

Počet záznamů: 3

poddruh Viola alba subsp. alba - violka bílá pravá

Viola alba subsp. alba - 000000000111

poddruh Viola alba subsp. cretica (Boiss. & Heldr.) Marcussen - violka bílá krétská

Viola alba subsp. cretica - 000000000111

poddruh Viola alba subsp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker

Odkazy a literatura

CZ EN Pladias [Viola alba]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [jako Viola alba]
Datum citace: 3. srpen 2020
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Viola alba Besser]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Viola alba Besser]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Viola alba Besser]
Datum citace: 18. srpen 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře