CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

drobnokvět pobřežní
Corrigiola littoralis L.

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Caryophyllales - hvozdíkotvaré »  čeleď Caryophyllaceae - hvozdíkovité »  rod Corrigiola - drobnokvět

Vědecká synonyma

Corrigiola litoralis L.

Obrázky

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Ekologie

Vyskytuje se na mírně zruderalizovaných vlhkých písčinách nebo suchých železničních náspech, u nás výhradně vázán na štěrkové říční náplavy.

Jednoletá bylina, s poléhavými lodyhami.

Rozšíření

Subatlansko - submediteránní druh s roztroušeným výskytem především v Z a JZ Evropě, velmi vzácně v Evropě střední např. povodí Dunaje.

Z území ČR znám pouze z Čech v povodí Vltavy a Labe, v součastnosti pouze v Ústí nad Labem u střekovských zdymadel.

Literatura

Kubát K. (2001): Charakteristika flóry a vegetace Labe. - Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století.

Kubát K. (2001): Poznámky k ekologii drobnokvětu pobřežního (Corrigiola litoralis) na dolním Labi. - Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století.

Kubát K. (2006): Přežije drobnokvět pobřežní na českém Labi? - Živa, 06/2006.

Odkazy a literatura

EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [jako Corrigiola litoralis L.]
Datum citace: 11. květen 2012
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Corrigiola littoralis L.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Corrigiola littoralis L.]
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Corrigiola littoralis L.]
Datum citace: 19. září 2014

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře