CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

kuřinka solná
Spergularia salina J. Presl & C. Presl

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Caryophyllales - hvozdíkotvaré »  čeleď Caryophyllaceae - hvozdíkovité »  rod Spergularia - kuřinka

Vědecká synonyma

Spergularia alata Wieg.
Spergularia tenuis var. involucrata B.L. Robins.
Spergularia marina var. leiosperma (Kindb.) Guerke
Spergularia leiosperma (Kindb.) F. Schmidt
Spergularia marina (L.) Griseb.
Tissa marina (L.) Britt.
Spergularia marina var. simonii O. & I. Deg.
Spergularia sparsiflora (Greene) A. Nels.
Tissa tenuis Greene
Spergularia marina var. tenuis (Greene) R.P. Rossb.

Obrázky

Spergularia salina - kuřinka solná

Autor: Forest & Kim Starr

Spergularia salina - kuřinka solná

Autor: Forest & Kim Starr

Spergularia salina - kuřinka solná

Autor: Forest & Kim Starr

Spergularia salina - kuřinka solná

Autor: Forest & Kim Starr

semeno

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Ekologie

obligátní halofyt rostoucí na vlhkých slaniskách a slaných loukách, často v efemérních společenstvech na periodicky obnažených zasolených dnech rybníků.

především druh rostoucí v nížinách, hemikryprofyt, doba květu: VI. - IX.

Rozšíření

kontinentálně mediteránní druh - mořská pobřeží S a Z Evropy, Středomoří, izolovaně se vyskytuje na vnitrozemských slaniskách (stř. a JV Evropa), souvislý areál najdeme od Černého moře po Dálný Východ.

ČR - 2 izolované arely (severočeská a jihomoravská), historicky doložena přibližně na 40-ti lokalitách, současný výskyt pod 10 lokalit - Mostecko, Chebsko, okolí Mikulova.

SR - opět velmi vzácně na J Slovensku

Literatura

Danihelka J. et Hanušová M. (1995): Poznámky k současnému stavu slanobytné flory a vegetace v okolí Nesytu u Sedlce. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 1995/1

Kunc K. et Kuncová J. (1967): Lokalita slanobytné vegetace u Bylan na Mostecku. - Ochr. Přír., Praha

Valachovič M. (1995): Zonácie halofytnej vegetacie na slanisku pri Tvrdošovciach (Západné Slovensko). - Bull. Slov. Bot. Spoloč., Bratislava

Odkazy a literatura

EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [jako Spergularia marina (L.) Griseb.]
Datum citace: 11. květen 2012
EN Danin A.: Flora and Vegetation of Israel [http://www.botanic.co.il/A/defaulte.htm] [jako Spergularia salina]
Datum citace: 26. únor 2009
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Spergularia salina J. Presl et C. Presl]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Spergularia salina J. Presl et C. Presl]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Spergularia marina (L.) Besser]
Datum citace: 18. srpen 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře